Følg oss på:
LatinAmerika er LAGs eget tidsskrift. Bladet kommer ut 2-3 ganger i året og har et opplag på 1100 eksemplarer. LatinAmerika skal ta opp aktuelle tema i regionen, og samtidig ta opp saker og tema som en ikke nødvendigvis omtales i andre norske medier.