Følg oss på:
Latin-Amerikagruppene i Norge søker nye styremedlemmer til Brigadestyret. Vil du være med?

LAG arbeider for en rettferdig, fredelig og demokratisk utvikling i Latin-Amerika.Brigadeprosjektet bidrar til solidaritet i praksis gjennom tilstedeværelse hos grasrotorganisasjoner i Latin-Amerika, samt gjennom informasjonsarbeid i Norge og i Latin-Amerika.

I 2017 sender LAG for første gang brigader til Colombia. Samtidig vi mottar vi aktivister fra Colombia og Guatemala, legger til rette for utvekslinger mellom latinamerikanske grasrotbevegelser, og bidra til LAGs informasjonsarbeid i Norge. Akkurat nå arbeider vi med å planlegge brigader til Brasil i 2018.

Har du lyst til å lære om og bidra inn i dette viktige og spennende arbeidet?

Vi søker en person som brenner for Latin-Amerika, som har kjennskap til LAG og solidaritetsbrigadene og som har visjoner for utviklingen av prosjektet. Brigadestyret møtes hver 3. tirsdag på Solidaritetshuset. Det må påberegnes noe arbeid mellom møtene.

Styret jobber primært med:

  • Oppfølging av brigadister som er i felt
  • Drift av Brigadeprosjektet, blant gjennom økonomiarbeid
  • Utforming av de ulike utvekslingene
  • Dialog med samarbeidsorganisasjoner i Latin-Amerika
  • Planlegging av skolering av nye brigadister

Spørsmål kan rettes til styreleder Ingvill Breivik på tlf: 915 72 838, eller på mail ingvill.breivik(a)gmail.com.

Lyst til å stille? Send en liten e-post til Ingvill for å fortelle om din motivasjon for å delta i arbeidet.