Vil du være kursleder for høstbrigaden 2018?

Følg oss på:

Høsten 2018 sender LAG solidaritetsbrigader til Brasil. I forbindelse med dette ser vi etter to engasjerte og kunnskapsrike kursledere, som kan veilede nye brigadister gjennom forberedelsene.

Kursledernes rolle er å sørge for at seminar og kurs blir gjennomført på best mulig måte, både faglig og praktisk. Arbeidsoppgavene består av planlegging, praktisk oppfølging og gjennomføring av kursene, i samarbeid med Brigadeprosjektet.  Kurslederne er LAGs ansikt utad for brigaden, og det er viktig at de kjenner LAG og Brigadeprosjektet. 

Du vil ha ansvar for:
Introduksjonsseminar er 23-24.juni på Røkleivhytta i Oslomarka.
Forberedelseskurs  vil foregå 18-25. august på Flagstad gård, Hamar

Det er ønskelig at du deltar på: 
LAGs sommersamling: 25.-26. august i Oslo (ønskelig at kurslederne deltar her også)
Oppfølging av forberedelseskurset på LAGs kontor på Tøyen, Oslo 27-28. august (kursledernes deltakelse her er noe fleksibel og kan avtales ved ansettelse)
Hjemkomstseminaret for brigaden 22-25.januar 2019 i Oslo.

Kriterier

  • Kurslederne må være medlemmer av LAG og kunne presentere organisasjonen og Brigadeprosjektet. 
  • Det er en klar fordel om du selv har vært på brigade og er en del av brigadegruppa i LAG. 
  • Kjennskap til Brasil er en fordel, men også erfaring fra andre land i Latin-Amerika blir sett på som positivt. 
  • Språkkunnskaper i portugisisk er nødvendig 
  • Undervisningserfaring er en fordel.

Betingelser
Kurslederne honoreres med 14 000 per person. I tillegg dekker LAG kost, losji og reiseutgifter i forbindelse med kursene. 

Om du er interessert så send en mail før 2.mai. Inkludér i mailen hva din motivasjon for å søke er, hvorfor du tenker du er egnet, om du har sertifikat og om du kan undervise i portugisisk. Man kan søke alene eller i team på to. 


Spørsmål om stillingen og søknader sendes til brigade@latin-amerikagruppene.no.