Vil du være kursleder for vårbrigaden 2020?

Følg oss på:

Våren 2020 sender LAG solidaritetsbrigade til Colombia. I forbindelse med dette ser vi etter to engasjerte og kunnskapsrike kursledere, som kan veilede nye brigadister gjennom forberedelsene.

Kursledernes rolle er å sørge for at seminar og kurs blir gjennomført på best mulig måte, både faglig og praktisk. Arbeidsoppgavene består av planlegging, praktisk oppfølging og gjennomføring av kursene, i samarbeid med Brigadeprosjektet.  Kurslederne er LAGs ansikt utad for brigaden, og det er viktig at de kjenner LAG og Brigadeprosjektet. 

Du vil ha ansvar for:
Introduksjonsseminar er 22-24.november 2019 på Røkleivhytta i Oslomarka.
Forberedelseskurs  vil foregå 20-30. januar 2020 på Flagstad gård, Hamar.

Det forventes at minst en av kurslederne bidrar til å legge til rette for hjemkomstseminaret for brigaden i august 2020 i Oslo.

Du er/ har

  • medlem av LAG 
  • kjennskap til brigadeprosjektet og LAG
  • kjennskap til Latin-Amerika
  • spanskkyndig
  • minst en av dere må ha førerkort

Det er en fordel om du 

  • selv har vært på brigade
  • har kjennskap til Colombia
  • har kjennskap til de sosiale kampene i Norge og Europa.
  • er komfortabel i rollen som veileder

Det er mulig å både søke som enkeltsøker eller som to. Kurslederrollen er imidlertid tiltenkt to personer. Det vil si at kandidater rådes å søke sammen.

Betingelser

Kurslederne honoreres med 14 000 per person. I tillegg dekker LAG kost, losji og reiseutgifter i forbindelse med kursene. 

Om du er interessert så send en mail før 11.november. Inkludér i mailen hva din motivasjon for å søke er, hvorfor du tenker du er egnet, om du har sertifikat og om du kan undervise i spansk. Man kan søke alene eller i team på to. 


Spørsmål om stillingen og søknader sendes til brigade@latin-amerikagruppene.no.