Følg oss på:
Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er i gang med å samle organisasjonens 40 år lange historie i bokform. I den sammenheng søker vi en designer som kan sette boka grafisk og klargjøre for trykk.

I boka knyttes LAGs historie opp mot historiene og kampene i Latin-Amerika, og norsk solidaritetsbevegelse for øvrig. Boka vil bestå av tekster, bilder og illustrasjoner med forskjellig uttrykk. En designer må derfor kunne presentere store mengder stoff på en kreativ og oversiktlig måte. God kjennskap og erfaring fra grafisk design er en forutsetning, og ellers ser vi etter en strukturert person med gode samarbeidsevner. Det er en fordel om du kjenner til LAG sitt solidaritetsarbeid, men ikke et krav.

Tidsrom: Oppdraget utføres i juli og august 2018. Vi tar utgangspunkt i at arbeidet tar to uker i effektiv arbeidstid, men vil fordele oppdraget over to måneder, slik at det kan skje i dialog med redaktør og redaksjonsgruppe.

 

Send oss søknad med en enkel idéskisse til hvordan prosjektet kan gjennomføres visuelt, tidligere erfaring og prisoverslag til daglig.leder@lagnorge.no, med kopi til info@lagnorge.no. Har du spørsmål om oppdraget, kan du skrive til info@lagnorge.no. Søknadsfristen er 30.april.

 

Vi gleder oss til å høre fra deg!