Vil du være praktikant i Latin-Amerikagruppene i Norge?

Følg oss på:
Praksisplass ledig ved LAGs hovedkontor i Oslo for vårsemesteret 2019. Søknadsfrist 18. januar 2019.

Latin-Amerikagruppene i Norge søker etter en praktikant i minst 40% stilling (to arbeidsdager i uka) til vårt kontor i Oslo våren 2019. Praksisoppholdet er ulønnet og kan inngå som del av masterstudie for deg som har et integrert praksisemne.

Latin-Amerikagruppene i Norge er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon som støtter sosiale bevegelser sin kamp i Latin-Amerika gjennom informasjonsspredning, holdnings- og handlingspåvirkning i Norge.

Praktikantoppholdet vil gi deg erfaring med arbeidsoppgaver innenfor mediearbeid og informasjonsformidling, arrangementsvirksomhet og politisk påvirkning, i tillegg til dyp kunnskap om Latin-Amerikas politikk, sosiale kamper og grasrotorganisasjoner. Dette kan ta form ved å skrive pressemeldinger, skrive artikler til nettsiden, samt planlegging og gjennomføring av arrangementer. Du får en balansert blanding av praktiske og faglige oppgaver knyttet til solidaritetsarbeid med Latin-Amerika. Praktikanten vil jobbe sammen med sekretariatet og aktivister i Latin-Amerikagruppene i Norge.

Ønskede kvalifikasjoner:

– Relevant utdanning eller erfaring fra organisasjonsarbeid. – Kunne jobbe godt i team, men samtidig evne å ta selvstendig initiativ. – Positiv innstilling og fleksibilitet – kunne ta utfordringer på strak arm. – Interesse for spørsmål knyttet til Latin-Amerika.   – God skriftlige og muntlig fremstillingsevne på norsk.

-  Spansk og/eller portugisiskkompetanse er en fordel.  

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Informasjonsarbeid

- Oppdatering av LAGs nettside og sosiale medier.

- Delta i utvikling av LAGs nye informasjonsstrategi.

- Delta i utvikling av LAGs grafiske profil.

- Andre oppgaver: pressemeldinger, kontakt med medier eller andre infoaktiviteter rettet mot norske medier (artikler, reisebrev, oversettelser).

Organisasjonsarbeid

- Delta i uttaket av høstbrigaden 2019 til Guatemala.

- Delta i planleggingsprosess til LAGs allmøte i august.

Arbeidsoppgavene vil tilpasses den som får praksisplassen.

Spørsmål kan rettes til daglig leder på telefon: 416 10 952, eller marina@lagnorge.no. Søknad og CV sendes til samme adresse innen 18. januar 2019.