Følg oss på:

Prosjektmedarbeider for solidaritetsbrigadene

Vi utlyser en prosjektstilling på fire månedsverk som prosjektmedarbeider for LAGs solidaritetsbrigader. Prosjektmedarbeider har ansvar for programmet til brigaden fra Latin-Amerika i Norge, legge til rette for informasjonsarbeid, i tillegg til administrasjon, økonomistyring og rapportering.

Brigadeprosjektet til LAG organiserer utvekslinger mellom Latin-Amerika og Norge, og har organisert sør-nordbrigader sammen med ulike grasrotorganisasjoner siden 2005. Sør-nordbrigaden er i Norge i tre måneder, fra midten av august til midten av november. I 2020 består gruppa av 4 brigadister fra LAG sine samarbeidsorganisasjoner, henholdsvis fra MST, CNA, CUC og Conavigua. 

Brigaden kommer for å lære om norsk fagbevegelse, bondebevegelse og sivilsamfunnets muligheter og begrensinger i det norske demokratiet. I år er det spesielt fokus på feministisk praksis og urfolksrettigheter. Brigaden kommer også for å bidra til LAGs informasjonsarbeid, og for å spre informasjon om den politiske situasjonen i Latin-Amerika og hvordan deres sosiale bevegelser i økende grad blir kriminalisert. Du kan lese om brigader fra tidligere år her.


Vi søker en person som:

 • Har god kjennskap til LAG og Brigadeprosjektet.
 • Har god kjennskap til sosiale bevegelsers rolle som endringsaktører.
 • Har god kjennskap til relevante norske politiske prosesser og sivilsamfunnet i Norge.
 • Kan representere LAG på en god måte overfor våre partnere i Latin-Amerika.
 • Kan uttrykke seg godt skriftlig og muntlig på spansk eller portugisisk og norsk.
 • Liker å samarbeide tett med andre mennesker og har evnen til å motivere.
 • Kan formidle og tilgjengeliggjøre kunnskap og informasjon.
 • Jobber selvstendig og under tidspress.
 • Har organisasjonserfaring.


Vi kan tilby:

 • Samarbeid med spennende, internasjonale partnere og mennesker.
 • Organisasjonserfaring i et internasjonalt miljø.
 • Et spennende, hyggelig og lærerikt arbeidsmiljø på Solidaritetshuset på Tøyen.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å være med og forme stillingen 


Tiltredelse: Primo mai. Stillingen er på fire måndesverk fordelt på mai, juni, august, september, oktober og november. Detaljer rundt oppstart og fordeling av månedsverkene avtales i forkant av ansettelse.

Lønn: Lønnstrinn 42

Søknadsfrist: 10. mars 2020

Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 12 og 13.
 

Spørsmål, søknad og CV sendes på e-post til prosjektleder Elise Øksnes Fjordbakk på brigade@lagnorge.no. Spørsmål kan også rettes til samme person på +47 45686483.