Kursledere vårbrigaden til Guatemala

Følg oss på:
Våren 2019 sender LAG solidaritetsbrigade til Guatemala. I forbindelse med dette ser vi etter to engasjerte og kunnskapsrike kursledere, som kan veilede nye brigadister gjennom forberedelsene.

Kursledernes rolle er å sørge for at seminar og kurs blir gjennomført på best mulig måte, både faglig og praktisk. Arbeidsoppgavene består av planlegging, praktisk oppfølging og gjennomføring av kursene, i samarbeid med Brigadeprosjektet.  Kurslederne er LAGs ansikt utad for brigaden, og det er viktig at de kjenner LAG og Brigadeprosjektet. 

Du vil sammen med en annen ha ansvar for: 

Introduksjonsseminar er 22-24.november 2018 på Røkleivhytta i Oslomarka.
Forberedelseskurs  vil foregå 18-25. januar 2019 på Flagstad gård, Hamar
Informasjonsverksted med sekretariatet 28 og 29.januar på kontoret på Tøyen. 
(kursledernes deltakelse her er noe fleksibel og kan avtales ved ansettelse)

Det er ønskelig at du deltar på: 
LAGs vintersamlingsamling: 26-27.januar i Oslo
Hjemkomstseminaret for brigaden i august 2019 i Oslo.

Du er/ har

  • medlem av LAG 
  • kjennskap til brigadeprosjektet
  • kjennskap til Latin-Amerika
  • spanskkyndig 

Det er en fordel om du 

  • har undervisningserfaring
  • selv har vært på brigade
  • har førerkort
  • har kjennskap til Guatemala

Betingelser

Kurslederne honoreres med 14 000 per person. I tillegg dekker LAG kost, losji og reiseutgifter i forbindelse med kursene. 

Om du er interessert så send en mail før 12.november. Inkludér i mailen hva din motivasjon for å søke er, hvorfor du tenker du er egnet, om du har sertifikat og om du kan undervise i spansk. Man kan søke alene eller i team på to. 

Spørsmål om stillingen og søknader sendes til brigade@latin-amerikagruppene.no.