Foto: Veggmaleri i Palenque de San Basilio

Foto: Veggmaleri i Palenque de San Basilio

Følg oss på:
Høsten 2020 sender LAG solidaritetsbrigade til Colombia. I forbindelse med dette ser vi etter to engasjerte og kunnskapsrike kursledere, som kan veilede nye brigadister gjennom forberedelsene.

Kursledernes rolle er å sørge for at seminar og kurs blir gjennomført på best mulig måte, både faglig og praktisk. Arbeidsoppgavene består av planlegging, praktisk oppfølging og gjennomføring av kursene, i samarbeid med Brigadeprosjektet. Kurslederne er LAGs ansikt utad for brigaden, og det er viktig at de kjenner LAG og Brigadeprosjektet. 

Du vil sammen med en annen ha ansvar for: 

 • Introduksjonsseminar 19. - 21. juni på Røkleivhytta i Oslomarka. Avhengig av hvordan situasjonen og hvilke smitteverntiltak som eventuelt er gjeldende, er det mulig kursledere må være kreative og bidra til alternative løsninger for seminaret.
 • Forberedelseskurset 13. - 24.august på Flagstad Gård på Hamar.

I løpet av de ti dagene på Hamar vil også fire brigadister fra våre samarbeidsorganisasjoner i Latin-Amerika delta noen dager. De vil ha egen kursledere som du vil samarbeide med for å lage noen felles bolker. 

Det forventes også at minst en av kurslederne har mulighet til å bidra til brigadens hjemkomstseminar i januar 2021.

Du er/ har

 • medlem av LAG 
 • kjennskap til brigadeprosjektet
 • kjennskap til Latin-Amerika
 • spanskkyndig 

Det er en fordel om du 

 • har undervisningserfaring
 • selv har vært på brigade
 • har førerkort
 • har kjennskap til Colombia
 • er god på gruppeprosesser

Betingelser

Kurslederne honoreres med 14 000 kroner per person for å gjennomføre seminar og kurs. I tillegg vil kurslederne honoreres med 2000 kroner per person for tilrettelegging av hjemkomstseminaret. Utover dette dekker LAG kost, losji og reiseutgifter i forbindelse med kursene. 

Om du er interessert så send en mail før 15. mai. Inkludér i mailen hva din motivasjon for å søke er, hvorfor du tenker du er egnet, om du har sertifikat og om du kan undervise i spansk. Man kan søke alene, men vi oppfordrer dere til å søke i par.  

Spørsmål om stillingen og søknader sendes til brigade@lagnorge.no.