Foto: www.invasor.cu

Foto: www.invasor.cu

LAGs korona-tiltak

Følg oss på:
Informasjon om tiltakene LAG gjør i forbindelse med Covid-19 for å forhindre spredning av koronaviruset.

1. Sekretariatet har hjemmekontor inntil videre, kontoret i Oslo er dermed stengt. Sekretariatet holder dialog med styreleder via telefon og gjennomfører møter via videosamtaler. 

2. Lokallag, arbeidsgrupper og brigadeprosjektet bes avlyse evt. utsette alle åpne publikumsarrangement ut april 2020. Det vil fortsatt være mulig å arrangere internmøter, dersom det er behov og ønske for dette. Vi oppfordrer organisasjonsleddene til å legge til rette for digitale møter og videomøter der det er mulig. Vi ber også lokallagene følge nøye med på både folkehelseinstituttets nasjonale anbefalinger, og de kommunale rådene og reglene som blir gitt løpende.

3. Brigadeprosjektets utvekslinger med oppstart våren 2020 er foreløpig avbrutt og avlyst. 14. mars utstedte UD råd om hjemreise for alle nordmenn i utlandet på reise, og det ble besluttet å sende hjem den norske brigaden som befant seg i Colombia.  Brigadeprosjektets ansatte i Colombia har også reist hjem til Norge. Etter skjerping av tiltakene i Latin-Amerika er også sør-sørutvekslingen som skulle startet 27. mars stanset inntil videre. Brigadeprosjektet, sammen med brigadene selv, jobber nå med å finne alternative løsninger for opplegg der det er mulig.

4. Søknadsfristen om å reise på brigade til Colombia høsten 2020 utsettes til 1. mai. Vi håper at verden er tilbake til normalt i august sånn at vi kan gjennomføre utvekslingen, og fortsetter planleggingen ellers som vanlig. Mulighetene for å gjennomføre kursing som vanlig i juni vil vurderes fortløpende.

5. Sør-nordutvekslingen planlegges inntil videre som vanlig med mål om oppstart i august. Vi jobber med å finne alternativer for kursing som skulle funnet sted i juni.

Ellers oppfordrer vi alle til å vise hensyn og bidra til å bremse spredning. 

Hold dere trygge og friske!