Følg oss på:
Filterer etter:

Ecuador ut av frihandelsforhandlingar

Ecuador trekkjer seg ut av frihandelsforhandlingane mellom Ecuador, Peru og Colombia på den eine sida og EU p åden andre. Prioritering av nasjonale vare- og tenestenæringar og ynskje om å følgje opp den nye grunnlova står sentralt.

Ecuador med i ALBA

Sist onsdag kunne Rafael Correa meddele at Ecuador blir medlem i den alternative handelsavtala ALBA. 24. juni blir det toppmøte i Venezuela.

To land i endring

LAG: Bolivia og Ecuador er land i endring med en klar dreining mot venstre. Begge har nylig stemt ja til nye grunnlover, og prosessene har mange fellestrekk. De to regjeringene har foreløpig valgt ulike strategier i forholdet til de sosiale bevegelsene.