Følg oss på:
Filterer etter:

Vær en verdensborger!

«Hva tror du kommer til å skje med oss hvis gruven åpnes?» spør hun meg. Vi sitter ute i mørket. Det er fortsatt varmt, men spørsmålet gir meg frysninger.

Destruktiv investering

Nationen: SPU investerer i selskap som ødelegger miljø og er dømt for drap på brasiliansk småbonde. Kan vi stå inne for medvirkning?

Norske investorer tause etter demningskollaps i Brasil

"Vi krever at de trekker investeringene i gruveselskapene," sier utekoordinator Susanne Normann til Vårt Land.

Gruvekatastrofe avdekker hvordan Vale og BHPs bryter menneskerettighetene.

Brasil rystes etter en av de verste katastrofene i landets moderne gruvehistorie.

Ingen moral overfor Latin-Amerika

Det sies at det er bedre med dobbeltmoral enn ingen moral. Vel, med tanke på Latin-Amerika fører regjeringen ingen moral!

Reverser de foreslåtte kuttene!

Brev til utenriks- og forsvarskomiteen om kutt i støtte til Latin-Amerika

Innspill til statsbudsjettet

Innspill til statsbudsjettets tilleggsproposjon fra LAG til Finanskomiteen.

Etikk eller butikk?

Næringslivet blir en stadig viktigere aktør i norsk utviklingspolitikk. Men hvilken utvikling er det vi snakker om? Når investeringene går på akkord med lokal verdiskapning og menneskerettigheter, bidrar de da til utvikling?

Høringsinnspill Statsbudsjettet 2016

Innspill til Statsbudsjettet 2016