Følg oss på:
Filterer etter:

De tar gullet og stikker

Biskop Alvaro Ramizzini mener at harde straffer ikke kan løse Guatemalas problemer som handler om fattigdom. Og da er Goldcorp en del av problemet.

Chiquita: våpen, bananer og kokain

I Colombia har Chiquita smuglet våpen for de paramilitære, betalt begge sider i borgerkrigen for vakthold og smuglet kokain på båtene sine til Europa, i følge frigitte interne dokumenter.

Brasil krev lokalt innhald

Brasilienske styresmakter set seg mål om 90 prosent lokalt innhald i oljesektoren. Selskapa må bruke lokale varer og tenester. Statlege Petrobras den største syndaren.

Klagesak mot Cermaq

Det norske selskapet Cermaq, som staten er majoritetseier i, har nå innrømmet at de ikke har utvist tilstrekkelig samfunnsansvar i sin virksomhet i chilensk lakseoppdrett.

Slutt landrøveriet!

Hundrevis av organisasjonar samlast rundt kravet om å stoppe landrøveri under G20 møtet i Paris denne veka.

Stat vs selskap

Latinamerikanske regjeringer motsetter seg investeringsavtaler som innebærer at de kan saksøkes av private selskaper.

Norsk REDDning i Mexico?

Meksikansk miljø-organisasjon mener den norske støtten til REDD i Chiapas er forkastelig fordi det stadig dokumenteres alvorlige brudd på urfolks rettigheter.

Ingen frihandelsavtale

Motstanden til frihandelsavtalen med Colombia er fortsatt like stor. I regjeringspartiet SV arbeides det mot ratifisering av avtalen.

Oljefondet ut av Goldcorp

LAG og 35 andre organisasjoner ber de svenske og norske pensjonsfondene om å trekke seg ut av Goldcorp Inc på deres generalforsamling 18. mai.