Følg oss på:
Filterer etter:

Bananavtale

EU har endeleg gått med på tollkutt på bananimport frå Latinamerika. Dermed skyt forhandlingane om frihandelsavtale mellom EU og Peru, Ecuador og Colombia fart.

Kommunikasjonsproblem

Når Correa no er inne i sitt fjerde år slit han fortsett med stadige konfrontasjonar med sivilsamfunnsorganisasjonar. Mobiliseirng blant urfolksgrupper og fagrørsla er berre forordet.

Ecuador en måned etter

Måneden etter kuppforsøket har vært preget av heftige diskusjoner hvorvidt det var et kuppforsøk eller ikke, om President Correa var uansvarlig eller ei og om opposisjonen hadde en finger med i spillet.

Ecuador ut av frihandelsforhandlingar

Ecuador trekkjer seg ut av frihandelsforhandlingane mellom Ecuador, Peru og Colombia på den eine sida og EU p åden andre. Prioritering av nasjonale vare- og tenestenæringar og ynskje om å følgje opp den nye grunnlova står sentralt.

Ecuador med i ALBA

Sist onsdag kunne Rafael Correa meddele at Ecuador blir medlem i den alternative handelsavtala ALBA. 24. juni blir det toppmøte i Venezuela.

To land i endring

LAG: Bolivia og Ecuador er land i endring med en klar dreining mot venstre. Begge har nylig stemt ja til nye grunnlover, og prosessene har mange fellestrekk. De to regjeringene har foreløpig valgt ulike strategier i forholdet til de sosiale bevegelsene.