Følg oss på:
Filterer etter:

USA i Sør-Amerika

Nye dokument viser at USA med dei sju militærbasene i Colombia har intensjon om regional kontroll over Sør Amerika.

Tørke i Bolivia

Uteblitt regntid får vannverket til å stenge vannet til El Alto og andre fattige områder. Reservene forventes helt tomme allerede til våren.

Spent boliviansk valgkamp

Valgkampen i Bolivia tilspisser seg. Fem personer er innlagt på sykehus etter at det i Santa Cruz kom til voldelig konfrontasjon mellom studenter fra opposisjonen og MAS tilghengere under Morales’ besøk ved det statlige universitetet.

El Salvador i Nød

De siste dagene har orkanen IDA gjort stor skade i El Salvador. El Salvadorgruppa i LAG samler inn penger til de rammede. Gi din støtte.

Transpersoners rettigheter styrkes

Anti-diskrimineringsparagrafen i Bolivias nye grunlov har gjort det mulig at transpersoner nå får identitetspapirer som reflekterer deres kjønnsidentitet.

Vassmangel påverkar seks byar og tre regionar

Tørke plagar no høglandet, chaco-regionen og dalane i Bolivia, og matproduksjonen i området er trua. I seks byar har vassforsyningane vorte påverka. El Conrade (Nasjonalt Raad for Katastrofe- og Kriseberedskap) og prefektane i regionane som er påverka samlar seg i morgon for å handtere situasjonen.

124 omkommet i El Salvador

124 mennesker er bekreftet omkommet og mange er savnet etter orkanen Idas herjinger i El Salvador.

Hillarys coup de main

Utanriksminister Hillary Clinton har uttrykt at gjeninnsetjinga av president Zelaya ikkje påverkar USA si anerkjenning av valet i november.

Ingen løysing i Honduras likevel

Det ser ikkje ut til å bli noko løysing på den politiske krisa i Honduras likevel. Micheletti har danna ei "samleregjering" utan Zelaya sine representantar.