Følg oss på:
Filterer etter:

Norsk kapital stoppet i Brasil

Yara planlegger fosfatproduksjon i et vernet regnskogsområde i Brasil. Men tre rettsavgjørelser har hittil stanset selskapets miljøtillatelse.

100 kandidater trukket seg fra valg

Over 100 kandidater til presidentembetet og nasjonalforsamlingen har trukket seg fra valget i Honduras. De tviler på legitimiteten av et valg gjennomført av kuppmakerne.

Bolivia industrialiserer olje- og gassressurser

MAS lover økt industrialiseringen av Bolivias mange olje- og gassressurser fra og med 2010, og oppretter et statlig selskap for å få fortgang i prosessen.

Ikke godkjenn frihandelsavtale

Colombias største fagforening (CUT) ber Canadas parlament om å ikke ratifisere en frihandelsavtale mellom de to landene.

Avtalen er en svindel

President Zelaya har unngått å konfrontere USA etter militærkuppet mot ham i juni. Nå gir Zelaya opp meklingen med kuppmakerne og legger ansvaret på USA.

Forskerar ut mot Micheletti

I overkant av 240 Latin-Amerika forskerar har sendt brev til Obama med oppmoding om at han anerkjenner kuppregimet i Honduras som ein trussel mot menneskerettane.

Kuppresident tar pause

I en kommentar på radio i Honduras sa Micheletti torsdag at han ville gå av i en uke, fra onsdag i neste uke til 2. desember, for at velgerne kan konsentrere seg om valget.

Kuppresidenten inn i LI

Micheletti er vald som visepresident i Den liberale internasjonalen. Venstre vil undersøkje saka nærare.

Potensiale i boliviansk litium

Ifølgje Morales er det både nasjonaløkonomiske og globale miljøfordelar knytt til dei bolivianske litium reservene. I det lettvektige metallet ligg det potensiale for miljøvennleg bilproduksjon.