Følg oss på:
Filterer etter:

Brevbomber ryster Bolivia

Syv mennesker ble skadet ta to brevbomber eksploderte i La Paz sist onsdag. Mye tyder på at bombene var politisk motivert.

Brevbomber ryster Bolivia

Syv mennesker ble skadet i La Paz da to brevbomber eksploderte sist onsdag. Mye tyder på at bombene var politisk motivert.

Tviholder på makten

Haler ut: Juntaen i Honduras haler ut tida og akter å holde valg i november. Kuppmotstanderne blir møtt med geværer og terroranklager.

Ecuador ut av frihandelsforhandlingar

Ecuador trekkjer seg ut av frihandelsforhandlingane mellom Ecuador, Peru og Colombia på den eine sida og EU p åden andre. Prioritering av nasjonale vare- og tenestenæringar og ynskje om å følgje opp den nye grunnlova står sentralt.

Spenning mellom naboland

Ulikskapen mellom Colombia og Ecuador kjem nok ei gong til overflata. Det er reine minefeltet mellom dei to nabolanda.

Ein månad etter kuppet...

Trass i sterkt press frå internasjonalt hald sit kuppmakarane i Honduras like godt. Tida går og det vert vanskelegare og vanskelegare for Zelaya å kome tilbake.

SN Powers i Mapucheterreng

- Prosjektene var kontroversielle før det første spataket ble satt i jorda, skriver professor på HiO Anders Breidlid i sin kommentar om norsk vasskraftsutbygging i Chile.

Eit steg tilbake

Kuppet i Honduras representerar eit steg tilbake i forhold til demokratisk utvikling og latinamerikansk samarbeid.

Massive overgrep etter kuppet

Det meldes om omfattende menneskerettighetsbrudd under kuppregjeringa til Roberto Micheletti i Honduras.