Folkelig domstol

Moralen legges igjen på grensen, hvem tar konsekvensen?
Følg oss på:
Norge: driver vi med etikk eller butikk? Vi inviterer til en folkelig domstol som vil gi dypere innsikt i norske investeringer i Latin-Amerika. Slik vil vi forsøke å tegne et bilde av et system som svikter på flere felt.

Flere norske investeringer er indirekte med på å true livsgrunnlaget til småbønder og urfolk, og skaper grove miljøskader. Oljerørledning på urfolksterritorier i USA, miljøødeleggende eukalyptus i Brasil og vannkraftverk som fordriver lokalbefolkningen er eksempler på prosjekter som bryter med urfolks- og menneskerettigheter med norske penger involvert. Når urfolk og småbønder protesterer mot å bli tvangsflyttet eller fratatt jord, blir de ofte utsatt for trusler, arrestasjoner eller anmeldelser. Hvem er den egentlig kriminelle? En småbonde som forsvarer livsgrunnlaget sitt, eller den norske stat som investerer i selskapet som vil utnytte samme ressurs?

Vi får gjester fra inn- og utland, det blir matservering og det hele vil avsluttes med en konsert! Møt opp 11. mars på Caféteateret i Oslo, og bli med i eit rettssak der publikum er dommerene!

Caféteateret i Oslo, 11. mars