Det var en gang noen helter….

Videre i eventyret om en gruppe med sju eventyrlystne ungdommer og to kule koordinatorer som alle dro til Latin-Amerika for å skaffe seg kunnskap, vil jeg fortelle om utfordringer. Utfordringer som brakte med seg glede, latter og frustrasjon. Disse heltene videreutviklet både sine teatralske, kritiske evner, men mer om dette får du videre i historien.

Historien fortsetter der det forrige brigadenytt slutter, nemlig med teaterworkshop i den idylliske byen Dourados. Ledet an av erfarne MST´ere fikk store som små en innføring i teaterets makt og de uovervinnelige kreftene av folkets stemme. Gjennom lek og teori ble alle mann utfordret på egne ferdigheter i teaterkunst og ikke minst intimgrenser. I et soverom som kan beskrives som intet mindre enn en fattigmanns gullbeholdning. Heltene samlet mot og styrke og med en sprudlende avslutningsfremføring var de klare for enhver utfordring som lå i deres fremtid.


image.php?id=15181

Og utfordringer skulle det bli. Både på det teoretiske, praktiske og helsemessige plan. For videre på brigadens ferd stod nabolandet Bolivia på tur. I Bolivia hvor det fantes en konge som ikke hele folket hyllet. Enkelte hevdet at han snakket med falsk tunge der han satt på sin kongestol og prekte om bevaring av de verdifulle naturressursene. Rikdommer som han mente var viktigere enn all gull og sølv, som fantes i hele det vide kontinentet. Mens de som hyllet kongen, hevdet at kritikerne var sjarlataner og burde bli sendt til galgen alle som en. Brigaden dro fram deres nyslipte penn, blanke notatblokk og skrev. De skrev og skrev så svetten silet og gud og værmann sverget på at de hadde fått krefter fra djevelen selv. Verken vind, vann, kulde eller høyde sjukdommer kunne hindre deres tørste etter visdom. Bondefolk som byfolk, fattig som rik, alle som heltene møtte på sin vei fikk sin røst hørt. Langt om lengre og lengre om langt klarte våre helter å tilegne seg en viten om Bolivia, en viten som med enhver konge ville gitt sin prinsesse og halve kongeriket.

image.php?id=15198

I denne stund skrives det et pergament. Et pergament som viinneholde mye av denne viten. Svette, blod og tårer blir i denne stund ofret for at det norske folk skal få kunne oppleve både fakta og kritikk, glede og utfordringer om det vakre riket Latin-Amerika. Hvis du ikke er på vår liste med gullforgylt skrift, kan du sikre  deg et eksklusivt eksemplar ved å sende et ” brev fra fremtiden” til heltinnen Mathe Jæger Tangen på adressen marthejt@gmail.com, Samt straks etter bekreftet kontakt, overføre 50 spesidaler til hennes konto. Pergamentet vil bli levert til deg ved hjelp av hvite brevduer.

image.php?id=15184

Snart legger våre helter ut på sin siste reise i Brasil. Det ska være sikkert og visst at det vil gå gjetord om våre helters dåder. 

Land