Følg oss på:


Alle søkere må fylle ut dette skjemaet.

Du kan søke på høstenbrigaden 2017 til Colombia, samt melde din interesse for en reservert plass på brigaden våren 2018. I løpet av april blir det bestemt for brigadene skal i 2018.

Merk av hvilken brigade du søker på evt i prioritert rekkefølge om det er aktuelt.

Brigade

Personlige opplysninger

Yrke og utdanning

Utfyllende spørsmål

Hvordan vil du selv karakterisere dine spansk språkkunnskaper?
Brigaden skal spre informasjon om Colombia under og etter oppholdet. Har du noen kvalifikasjoner / interesser som kan være nyttige i så måte?
Hvordan fikk du kjennskap til LAGs brigader?
Ved hvilket lokallag vil du helst intervjues?

Vennligst oppgi to referansepersoner med kontaktinfo