Følg oss på:

Under finner du søknadsskjemaet. Ta deg god tid når du fyller ut skjemaet, og skriv utfyllende.

Personlige opplysninger

Yrke og utdanning

Utfyllende spørsmål

Snakker du spansk? I så fall, hvor godt?
Brigaden skal spre informasjon om Latin-Amerika under og etter oppholdet. Har du noen kvalifikasjoner / interesser som kan være nyttige i så måte?
Hvordan fikk du kjennskap til LAGs brigader?
Ved hvilket lokallag vil du helst intervjues?

Vennligst oppgi to referansepersoner med kontaktinfo

Personvern