Praktisk informasjon

Følg oss på:
Høsten 2016 er 10 unge mennesker fra Norge i Guatemala. Våren 2017 reiser 10 til Colombia- for første gang i LAGs snart 40 årige historie. Som solidaritetsbrigadist lærer du spansk, deltar på politisk program med lokale organisasjoner og du bor på landsbygda og deltar i dagliglivet til familiene der. Disse erfaringene og denne nye kunnskapen tas med hjem inn i livet i Norge hvor vi jobber for å formidle det videre.

Vi søker deg som:
- er engasjert i samfunnet rundt deg  
- har et ønske om å lære om sosiale bevegelser i Latin-Amerika og deres kamp for en bedre framtid
- ønsker å få innblikk i måter å organisere seg på 
- er inspirert til å jobbe som aktivist i Norge
- har et ønske om å bli kjent med nye mennesker, både i Norge og i Latin-Amerika.

Du kan nå søke på begge brigadene til Colombia.
Siste frist for vårbrigaden er 1.oktober.
Siste frist for høstbrigaden 2017 til Colombia 2017 er 1.april.

Alle aktuelle kandidater kalles inn på intervju. 

Plan for vårbrigaden 2017 til Colombia
Forberedelser:
Introduksjonsseminar: 18-20.november 2016 på Rødkleivhytta i Nordmarka utenfor Oslo, bekrefta
Fredskorpsets Youth Camp: 10-13.januar 2017 på Sørmarka, bekrefta
Forberedelseskurs: 13-23.januar 2017 på Flagstad gård på Hamar, bekrefta
Deltakelse på LAGs skoleringshelg 28-29.januar 2017, ubekrefta

Colombia  (foreløpig plan)
Avreise ca 30. januar
Februar: introduksjon med språkkurs
Mars: første opphold på landsbygda og en uke politisk program
April: andre opphold på landsbygda og ferie i påsken  
Mai: siste opphold på landsbygda fram til ca 20. mai og deretter er det politisk program, infoarbeid og evaluering fram til hjemreise ca 10.juni

Informasjonsarbeid
Hjemkomstseminar 23-25. og sommersamling  25-27. aug.
Aktiviteter: august- desember 2017 (deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier)

Alder: 18-35 år
Det er en fordel med spanskkunnskaper og om du kan fungere som tolk så vil du få en kompensasjon på 4000. 

Prosjektet blir hovedsak finansiert gjennom Fredskorpset og følgende utgifter dekkes: Reise til og fra hjem og skoleringsarrangementene nevnt over, reisen t/r hjemsted-Colombia, kost, losji og langtransport under uteopphold, forsikring, vaksiner, kurs i Norge og språkskole i vertslandet. Det er satt av 60 000 til informasjonsarbeidet i Norge.

Egenandel: 20 000 kr  Brigadistene må holde seg selv med lommepenger under oppholdet og under ferie. Erfaringsvis bruker en cirka 4-8000 kr utenom egenandelen. Noen bruker mer, og andre mindre.