Praktisk informasjon

Følg oss på:

OBLIGATORISKE forberedelser for vårbrigaden til Colombia 2020 

Introduksjonsseminar er 22-24. november 2019 på Røkleivhytta i Oslomarka.  
Forberedelseskurset er 20-30.januar på Flagstad Gård på Hamar (tentativt)  
Avreise ca 31.januar 

Planer for perioden i Colombia
Februar: introduksjonskurs med språkkurs. 
Youth Camp arrangeres av NOREC i Colombia, men dato er ikke fastsatt foreløpig. 
Mars: første uteopphold på landsbygda. Deretter følger et politisk program, andre uteopphold, neste politisk program og siste uteopphold samt informasjonsarbeid.

Oppholdet i Colombia avsluttes rundt 12.juni. Brigadistene kan selv bestemme om de vil reise hjem da, eller reise videre fram til hjemkomstseminaret i slutten av august 2020 i Oslo. Det anbefales å komme hjem minimum 5 dager før dette seminaret på grunn av tidsforskjell. 

Obligatorisk oppfølgingsarbeid  Hjemkomstseminar er 25-28.august 2020 i Oslo. Høsten 2020 vil det være deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier.

-------------------

Prosjektet blir i all hovedsak finansiert av NOREC, men det er også en egenandel på 20 000. Med dette blir følgende utgifter dekt: Reise til og fra hjem og skoleringsarrangementene nevnt over, reisen t/r hjemsted-Latin-Amerika, kost, losji og langtransport under uteopphold, forsikring, vaksiner,  kurs i Norge og språkskole i vertslandet.  Det er satt av 50 000 til hver gruppe til informasjonsarbeidet i Norge. 

Brigadistene må dekke enkelte måltider, lommepenger og andre småutgifter. Dette kan beløpe seg til 5-15 000 over de 5 månedene oppholdet varer. Hvor mye en bruker avhenger mye av eget forbruksmønster og hvilket land en er i. Guatemala er rimeligst mens Brasil er dyrest. Tolken eller tolkene i brigaden får et honorar på 2-4000 (avhengig av om det én eller to tolker med på brigaden).


OBLIGATORISKE forberedelser for høstbrigaden til Guatemala 2019 Introduksjonsseminar er 28-30. juni på Røkleivhytta i Oslomarka.  
Forberedelseskurset er 13-23.august på Flagstad Gård på Hamar 
Youth Camp: 27-30.august 2019   LAGs sommersamling: 31 august  Avreise 1.september 

Planer for perioden i Guatemala September: introduksjonskurs med språkkurs. Oktober: første uteopphold på landsbygda. Deretter følger et politisk program, andre uteopphold, neste politisk program og siste uteopphold samt informasjonsarbeid.

Oppholdet i Guatemala avsluttes rundt 20.desember. Brigadistene kan selv bestemme om de vil reise hjem da, eller reise videre fram til hjemkomstseminaret 28-31.januar 2020 i Oslo. Det anbefales å komme hjem minimum 5 dager før dette seminaret på grunn av tidsforskjell. 

Obligatorisk oppfølgingsarbeid  Hjemkomstseminar er 28-31.januar 2020 i Oslo. Januar - Juni 2020 (deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier).