Praktisk informasjon

Følg oss på:

Søknadsfristen for høsten 2018 (Brasil) er nå ute. Fram til 1.oktober kan du søke på vårbrigaden 2019 som går til Guatemala. Du kan også søke allerede nå på høstbrigaden til Guatemala 2019 ved å skrive HØST i merknadsfeltet.

Vi søker deg som:

- 18-35 år
- er engasjert i samfunnet rundt deg
- har et ønske om å lære om sosiale bevegelser i Latin-Amerika og deres kamp for en bedre framtid
- ønsker å få innblikk i måter å organisere seg på 
- er inspirert til å jobbe som aktivist i Norge
- har et ønske om å bli kjent med nye mennesker, både i Norge og i Latin-Amerika.

Det er en fordel med spanskkunnskaper, men ikke et krav.

Som solidaritetsbrigadist lærer du spansk, deltar på politisk program med lokale organisasjoner og du bor på landsbygda og deltar i dagliglivet til familiene der. Disse erfaringene og denne nye kunnskapen tas med hjem inn i livet i Norge hvor vi jobber for å formidle det videre. I Guatemala jobber vi med CONAVIGUA og CUC

Programmet under er foreløpig, det vil si at det kan komme endringer i løpet av våren.

OBLIGATORISKE forberedelser:
LAGs Introduksjonsseminar er en helg i slutten av november på Røkleivhytta i Oslomarka. Datoen bekreftes ila våren 2018 

FK Youth Camp: 5 dager i januar i Førde, Sogn og Fjordane 
(for dere fra Østlandet blir det antakelig felles avreise 13.august fra Oslo)  

LAGs forberedelseskurs : 10 dager i januar på Flagstad gård, Hamar.
LAGs vintersamling: 25.-27. januar i Oslo
Avreise ca 28.januar

Guatemala

Februar: introduksjonskurs med språkkurs.
Slutten av februar: første uteopphold på landsbygda.
Deretter følger et politisk program, andre uteopphold, neste politisk program og siste uteopphold samt informasjonsarbeid.

Oppholdet i Guatemala avsluttes rundt 10. juni. Brigadistene kan selv bestemme om de vil reise hjem da, eller reise videre fram til hjemkomstseminaret 27-29.august. Det anbefales å komme hjem minimum 5 dager før dette seminaret på grunn av tidsforskjell. 

Obligatoriske informasjonsarbeid
Hjemkomstseminar 27-29.august og LAGs sommersamling 30-31.august
Aktiviteter: aug-des 2019 (deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier).

Dersom du kan fungere som tolk får du et honorar på 4000 om det er én tolk, og 2500 om det er to tolker på brigaden.

Egenandel: 20 000 kr 
Brigadistene må holde seg selv med lommepenger under oppholdet og under fridager. Erfaringsvis bruker en cirka 4-8000 kr utenom egenandelen. Noen bruker mer, og andre mindre.

Prosjektet blir hovedsak finansiert gjennom Fredskorpset og følgende utgifter dekkes: Reise til og fra hjem og skoleringsarrangementene nevnt over, reisen t/r hjemsted-Guatemala,  kost, losji og langtransport under uteopphold, forsikring, vaksiner,  kurs i Norge og språkskole i vertslandet.
Det er satt av 60 000 til hver gruppe til informasjonsarbeidet i Norge.