Praktisk informasjon

Følg oss på:

OBLIGATORISKE forberedelser for høstbrigaden til Guatemala 2019
NB NY DATO: Introduksjonsseminar er 28-30. juni på Røkleivhytta i Oslomarka. 
Forberedelseskurset er 13-23.august på Flagstad Gård på Hamar 
Youth Camp: 27-30.august 2019  
LAGs sommersamling: 31 august
Avreise 1.september

Planer for perioden i Guatemala
September: introduksjonskurs med språkkurs. Oktober: første uteopphold på landsbygda. Deretter følger et politisk program, andre uteopphold, neste politisk program og siste uteopphold samt informasjonsarbeid.

Oppholdet i Guatemala avsluttes rundt 20.desember. Brigadistene kan selv bestemme om de vil reise hjem da, eller reise videre fram til hjemkomstseminaret 28-31.januar 2020 i Oslo. Det anbefales å komme hjem minimum 5 dager før dette seminaret på grunn av tidsforskjell. 

Obligatorisk oppfølgingsarbeid
Hjemkomstseminar er 28-31.januar 2020 i Oslo.
Januar - Juni 2020 (deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier).

Egenandel: 20 000 kr   Brigadistene må holde seg selv med lommepenger under oppholdet og under fridager. Erfaringsvis bruker en cirka 4-8000 kr utenom egenandelen. Noen bruker mer, og andre mindre.

Prosjektet blir hovedsak finansiert gjennom Fredskorpset og følgende utgifter dekkes: Reise til og fra hjem og skoleringsarrangementene nevnt over, reisen t/r hjemsted-Guatemala,  kost, losji og langtransport under uteopphold, forsikring, vaksiner,  kurs i Norge og språkskole i vertslandet.  Det er satt av 60 000 til hver gruppe til informasjonsarbeidet i Norge. 

 *Dersom du kan fungere som tolk får du et honorar på 4000 om det er én tolk, og 2500 om det er to tolker på brigaden.