Praktisk informasjon

Følg oss på:

OBLIGATORISKE forberedelser for vårbrigaden til Colombia 2020 

Introduksjonsseminar er 22-24. november 2019 på Røkleivhytta i Oslomarka.  
Forberedelseskurset er 20-30.januar 2020 på Flagstad Gård på Hamar (tentativt)  
Avreise ca 31.januar 

Planer for perioden i Colombia
Februar: introduksjonskurs med språkkurs. 
Youth Camp arrangeres av NOREC i Colombia, men dato er ikke fastsatt foreløpig. 
Mars: første uteopphold på landsbygda. Deretter følger et politisk program, andre uteopphold, neste politisk program og siste uteopphold samt informasjonsarbeid.

Oppholdet i Colombia avsluttes rundt 12.juni. Brigadistene kan selv bestemme om de vil reise hjem da, eller reise videre fram til hjemkomstseminaret i slutten av august 2020 i Oslo. Det anbefales å komme hjem minimum 5 dager før dette seminaret på grunn av tidsforskjell. 

Obligatorisk oppfølgingsarbeid  Hjemkomstseminar er 25-28.august 2020 i Oslo. Høsten 2020 vil det være deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier.

-------------------

Prosjektet blir i all hovedsak finansiert av NOREC, men det er også en egenandel på 20 000. Med dette blir følgende utgifter dekt: Reise til og fra hjem og skoleringsarrangementene nevnt over, reisen t/r hjemsted-Latin-Amerika, kost, losji og langtransport under uteopphold, forsikring, vaksiner,  kurs i Norge og språkskole i vertslandet.  Det er satt av 50 000 til hver gruppe til informasjonsarbeidet i Norge. 

Brigadistene må dekke enkelte måltider, lommepenger og andre småutgifter. Dette kan beløpe seg til 5-15 000 over de 5 månedene oppholdet varer. Hvor mye en bruker avhenger mye av eget forbruksmønster og hvilket land en er i. Guatemala er rimeligst mens Brasil er dyrest. Tolken eller tolkene i brigaden får et honorar på 2-4000 (avhengig av om det én eller to tolker med på brigaden).


OBLIGATORISKE forberedelser for høstbrigaden til Colombia

Introduksjonsseminar er 26-28. juni på Røkleivhytta i Oslomarka.  
Forberedelseskurset er 13-23.august på Flagstad Gård på Hamar  
Youth Camp: 25-28.august 2019 (tentativt)
LAGs sommersamling: 28-30. august  Avreise 30 eller 31.august.  

Planer for perioden i Colombia
September: introduksjonskurs med språkkurs. Oktober: første uteopphold på landsbygda. Deretter følger et politisk program, andre uteopphold, neste politisk program og siste uteopphold samt informasjonsarbeid.

Oppholdet avsluttes rundt 20.desember. Brigadistene kan selv bestemme om de vil reise hjem da, eller reise videre fram til hjemkomstseminaret 26- 29.januar 2021 i Oslo. Det anbefales å komme hjem minimum 5 dager før dette seminaret på grunn av tidsforskjell. 

Obligatorisk oppfølgingsarbeid foregår i perioden januar til juni 2021 og er deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier.