Praktisk informasjon

Følg oss på:

Søknadsrunden for våren 2018 er nå avsluttet. Fra og med desember vil vi ta imot søknader for høsten 2018.I 2018 sender LAG 20 norske unge aktivister til Brasil. Kunne du tenke deg å være én av dem?

Vi søker deg som:

- 18-35 år
- er engasjert i samfunnet rundt deg
- har et ønske om å lære om sosiale bevegelser i Latin-Amerika og deres kamp for en bedre framtid
- ønsker å få innblikk i måter å organisere seg på 
- er inspirert til å jobbe som aktivist i Norge
- har et ønske om å bli kjent med nye mennesker, både i Norge og i Latin-Amerika.


Det er en fordel med portugisisk- eller spanskkunnskaper, men ikke et krav.

Som solidaritetsbrigadist lærer du portugisisk, deltar på politisk program med lokale organisasjoner og du bor på landsbygda og deltar i dagliglivet til familiene der. Disse erfaringene og denne nye kunnskapen tas med hjem inn i livet i Norge hvor vi jobber for å formidle det videre.

I Brasil samarbeider LAG med Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), også kalt De jordløses bevegelse. MST er Latin-Amerikas største sosiale bevegelse, med over 1,5 millioner medlemmer.

Plan for vårbrigaden 2018 til Brasil

Programmet under er foreløpig, det vil si at det kan komme endringer i løpet av høsten.

Forberedelser:

Introduksjonsseminar: 24-26. november 2017 på Røkleivhytta (oppmøte i Oslo).

FK Youth Camp: 9-12. januar 2018 på Hurdal syn- og mestringssenter

LAGs forberedelseskurs :12-22. januar på Flagstad gård, Hamar. 

LAGs vintersamling: 26.-28. januar i Oslo.

Brasil
Avreise 29. eller 30. januar
Februar: introduksjonskurs med språkkurs.
Slutten av februar/begynnelsen av mars: første uteopphold på landsbygda.
Midten av mars: politisk program.
Slutten av mars/begynnelsen av april: andre uteopphold.
Slutten av april/begynnelsen av mai: politisk program, og siste uteopphold.
slutten av mai/juni: Informasjonsarbeid.

Oppholdet i Brasil avsluttes rundt 10. juni. Brigadistenev kan selv bestemme om de vil reise hjem da, eller reise videre fram til hjemkomstseminaret i august.

Informasjonsarbeid
Hjemkomstseminar 21.-24. august og LAGs sommersamling 24.-26. januar.
Aktiviteter: august- desember 2018 (deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier).

Dersom du kan fungere som tolk, gir vi kompensasjon for dette i form av lavere egenandel. Kompensasjonen er på 4000 om det er én tolk, og 2500 om det er to tolker på brigaden.

Egenandel: 20 000 kr  Brigadistene må holde seg selv med lommepenger under oppholdet og under fridager. Erfaringsvis bruker en cirka 4-8000 kr utenom egenandelen. Noen bruker mer, og andre mindre.

Prosjektet blir hovedsak finansiert gjennom Fredskorpset og følgende utgifter dekkes: Reise til og fra hjem og skoleringsarrangementene nevnt over, reisen t/r hjemsted-Brasil,  kost, losji og langtransport under uteopphold, forsikring, vaksiner,  kurs i Norge og språkskole i vertslandet.
Det er satt av 50 000 til hver gruppe til informasjonsarbeidet i Norge.