Dra på solidaritetsbrigade!

Å reise på brigade gir deg muligheten til å bli kjent med og stå side om side med sosiale bevegelser i Latin-Amerika.
Følg oss på:

I 2018 sender LAG solidaritetsbrigader til Brasil, og allerede nå kan du søke på brigaden som drar i slutten av januar.

Søknadsfrista er 1. oktober. For praktisk informasjon om brigadene i 2018, sjekk siden for praktisk informasjon nedenfor.

Brigadeprosjektet sender i 2018 to grupper på 10 personer til Brasil. Der samarbeider vi med Latin-Amerikas største sosiale bevegelse, De jordløses bevegelse - MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra).

Under det 5 måneder lange oppholdet i Brasil, er deltakerne med på et intensivt og variert opplegg. I samarbeid med MST organiserer LAG lenger opphold i MSTs bosetninger, hvor man får mulighet til å følge arbeidet deres på nært hold. Gjennom oppholdet blir det også organisert flere politiske programmer, som har som mål å gi en bred innsikt i brasiliansk og latinamerikansk det politiske og sosiale livet i landet. Gjennom hele oppholdet, og i løpet av halvåret etter hjemkomst driver brigaden fram et informasjonsarbeid i samarbeid med LAG. 

Om du vil ha inspirasjon fra tidligere Brasilbrigader kan du lese reisebrevblogginnlegg og brigadehistorier fra Brasilbrigadene i 2014 og 2015, eller sjekke ut kampanjen Grønn Ørken.   

I 2017 har LAG brigader i Colombia for første gang. Du kan følge brigaden som er ute nå på Facebook og Instagram!