Å reise på brigade gir deg muligheten til å bli kjent med og stå side om side med sosiale bevegelser i Latin-Amerika.
Søk her
Følg oss på:
Solidaritetsbrigadene skal aktivt støtte opp om kampen for demokrati, sosial rettferdighet, samt å finne alternativer til nyliberalismen. Her kan du lese mer om hva vi tenker om solidaritetsarbeid. I 2016 sendes brigadene til Guatemala. I 2017 skal brigadene til Colombia for første gang.