Å reise på brigade gir deg muligheten til å bli kjent med og stå side om side med sosiale bevegelser i Latin-Amerika.
Følg oss på:


Solidaritetsbrigadene skal aktivt støtte opp om kampen for demokrati, sosial rettferdighet, samt å finne alternativer til nyliberalismen. Her kan du lese mer om hva vi tenker om solidaritetsarbeid.

I 2017 har LAG brigader i Colombia for første gang. Du kan følge brigaden som er ute nå på Facebook og Instagram!

Søknadsperioden for brigaden til Colombia høsten 2017 er nå forbi. I løpet av juni vil det bli mulig å søke på brigade for 2018.