Foto: Marte Mørk

Foto: Marte Mørk

Følg oss på:
I 2018 består sør-sør utvekslinga av 12 aktivister fra bondebevegelsene i Brasil, Colombia og Guatemala. De har hovedfokus på skolering, økologisk produksjon og utveksling av erfaringer i post-konfliktsituasjoner (Colombia og Guatemala).