Læring, solidaritet og aktivisme

Å reise på brigade gir deg muligheten til å bli kjent med og stå side om side med sosiale bevegelser i Latin-Amerika, også når du kommer tilbake.
Søk her - søknadsfrist 1. OKTOBER
Følg oss på:

På grunn av koronavirusutbruddet og de store usikkerhetene og konsekvensene dette fører med seg vil det i 2020 ikke reise noen høstbrigade til Colombia. Vi oppfordrer deg istedenfor å søke om å reise på brigade i 2021. Neste søknadsfrist er 1. oktober og du kan da søke på både vår- og høstbrigaden 2021, som går til enten Colombia eller Brasil.    

Vi søker deg som:

- 18-35 år
- er engasjert i samfunnet rundt deg
- har et ønske om å lære om sosiale bevegelser i Latin-Amerika og deres kamp for en bedre framtid
- ønsker å få innblikk i måter å organisere seg på 
- er inspirert til å jobbe som aktivist i Norge
- har et ønske om å bli kjent med nye mennesker, både i Norge og i Latin-Amerika
- vil lære spansk eller portugisisk

Det er en fordel med spansk- eller portugisiskkunnskaper, men ikke et krav.

Som solidaritetsbrigadist lærer du spansk/portugisisk, deltar på politiske møter og treff med grasrotorganisasjoner, og du bor på landsbygda og deltar i dagliglivet til familiene der. Disse erfaringene og denne nye kunnskapen tas med hjem inn i livet i Norge hvor vi jobber for å formidle det videre.