Følg oss på:
Filterer etter:

Nok er nok!

Vi er i ferd med å miste fotfestet, økonomisk, sosialt og politisk. Det er beskjeden fra Latin Amerikas urfolk. Takket markedsdrevne globaliseringsprosesser er den -om ikke annet- lille kontrollen urfolk tidligere hadde over sine forfedres jord, naturressurser og sin unike sosiale organisering i ferd med å forsvinne.

Mexico på en, to, tre

Her er en liten historisk oversikt over Mexico og Chiapas fra 1492 til møtet om den sjette deklarasjon, september i år.

Martyrenes hellige jord

Acteal, Chiapas, 8. mars, 2005. Den internasjonale kvinnedagen. Ca. 1500 deltakere. Vi brigadister deltok som fredsobservatører. Her er oversettelsen av talen som ble holdt ved marsjens ende.