Følg oss på:
Filterer etter:

Brigadistene

El Salvador brigaden vår 2004

Livet på landsbygda ble avsluttet i juni og vår- brigaden er nå vel hjemme i Norge. I Monte Peque er vannprosjektet ferdig mens i El Rodeo har det så vidt begynt. Vi sitter alle igjen med en opplevelse vi sent vil glemme. Den siste delen av juni ble tilbragt i San Salvador, hvor politisk program og informasjonsarbeid sto for tur. Vel hjemme i Norge skal det nå jobbes et halvt år med informasjonsarbeid. Blant annet skal det lages et kafè-hefte og en power point presentasjon.