Følg oss på:
Filterer etter:

Øye for øye

Hver dag blir 20 mennesker myrdet i El Salvador. Flere dør av vold og kriminalitet i dag enn av krigshandlingene under borgerkrigen.

Veien til urnene

I mars 1999 var det presidentvalg i El Salvador. Bare 30 prosent av de stemmeberettigede avga stemme.

Spor fra krigen

Borgerkrigen i El Salvador rammet landsbygda med full kraft. I de typiske geriljområdene ble alle berørt av den blodige krigen.

Penger er makt

I et moderne demokrati vinner man ikke valg kun ved hjelp av gode saker og slående retorikk. For å vinne kreves en solid pengebinge, velvillige medier og et velpolert ytre.

Politiske kamphaner

ARENA og FMLN kjempet på hver sin side under borgerkrigen. I fredens El Salvador står partiene fortsatt på hver sin side av den politiske frontlinja.

Lære for livet

Utdanningsloven i El Salvador gir alle salvadoranere rett til skolegang. Det er langt mellom teori og praksis.

Manglende tillit

Et av hovedproblemene i El Salvador i dag, er folks manglende tiltro til politikere og systemets evne til å løse deres viktigste problemer. Salvadoranerne føler at de har liten mulighet til å påvirke og endre sin hverdag gjennom det politiske systemet.

Fredsavtalen

Fredsavtalen ble underskrevet 16.januar 1992 og hadde som mål å få slutt på den 12 år lange krigen og innføre demokrati.

12 års borgerkrig

75.000 mennesker ble drept i løpet 12 års borgerkrig i El Salvador. En krig mellom regjeringen og ulike geriljaorganisasjoner som i 1980 gikk sammen og dannet FMLN.