Følg oss på:
Filterer etter:

Brigadistene

Hvem bodde hvor?

Hele brigaden bodde i en bosetning som heter Canudos og som består av 9 forskjellige områder. Se hvem som bodde hvor.

Brigaden samlet for siste gang i Brasilia.

Brigadens siste post på programmet var 10 dagers til dels hektisk jobbing med reisebrev og informasjonsarbeid i Brasilia. Brasil 25.06 til 07.07.2003

Brigaden samlet i Brasilia.

Fra 16-22 april har Brigaden vært i Brasilia får å gjennomføre vår første samling. Påsken er blant annet blitt brukt til å lage reisebrev, skrive artikler og delta på møter. Brasil 22.04.2003

Brigadens første møte med Fome Zero

Fome Zero (Null Sult) er et program som er opprettet av den nyvalgte presidenten Lula for å få bukt med de store sult- og fattigdomsproblemene i Brasil. Brigaden har vært i Departementet for Matvaresikkerhet og snakket med Maya Takasagi, spesialrådgiver for Fome Zero programmet.

Fakta og historien om Canudos

Bosettingen Canudos i delstaten Goiàs, ligger ca. 65 km sørvest for Goiània. Canudos strekker seg over et område på 13 800 hektar, fordelt på 3 kommuner. Området tilhørte tidligere en storgodseier.

Fottur til en foss like utenfor Brasilia

Her kan du se bilder fra fotturen

Globo, en av de største avisene i Brasil, skriver artikkel om brigaden.

Globo kommer ut i et opplag på ca. 1 milion - og brigaden blir viet en helside. Artikkelen er oversatt av tolken vår, Ellen Henrikke Aalerud. Brasil 04.05.2003