Følg oss på:
Filterer etter:

Med dei tøffaste bøndene i byn

24. september mobiliserte de Jordløses bevegelse til politiske markeringer i hele landet. Her kan du lese om hvordan brigadisten Siri Helle opplevde å være med når jordløse bønder i Brasil demonstrerer for å fremme sine krav.

Primeiro de Maio

Bosetningen der Martin & Ida bor

Sidan sist

Casanova

Alle tilstades i samfunnshuset i busetnaden 30 de Outubro har funne seg ein plass, musikken tonar i bakgrunnen, og inn døra kjem José Maria ”Juca” og Cleci ”Preta” Dos Santos, vertsforeldra mine, med MST-flagget imellom seg. Místicaen, MST si kulturelle uttrykksform, er i gang.

Escola Nacional Florestan Fernandes

Andre informasjonsperiode er i gong. Etter to dagar i São Paulo der me møtte CUT, Brasil sitt største fagforbund, og ein professor, José Juliano Carvalho Filho, med sans for jordreform, fekk me endeleg besøkje MST sin nasjonale skule me har høyrt så mykje om: Escola Nacional Florestan Fernandes. Det gjekk eit gisp gjennom bussen då me svingte inn på skuleområdet; ”Nossa Senhora, så fint det er her!”

Første etappe

Den 23. august forlot 12 spente brigadister Norge i håp om å slippe unna kulde og mørketid, og med en aldri så liten politisk agenda. Vi skulle ut og vise solidaritet i praksis, skape internasjonale relasjoner, forhåpentligvis bidra til endring i tradisjonelt norsk tankesett. I Brasil samarbeider vi med MST – den portugisiske forkortelsen på de jordløses bevegelse. MST er den største sosiale bevegelsen i Latin-Amerika, til tross for at den ikke anser seg selv som en revolusjonær bevegelse. MST jobber for jordreform, en ekspropriering av jorda og en endring i de samfunnsforskjellene som mer eller mindre har vært stillestående i Brasil siden kolonitiden.

Brigadistene

Utdanning åleine endrar ikkje samfunnet...

...men utan den vil heller ikkje samfunnet endre seg.

I motbakke mot den grønne kapitalismen

17. september 2007 okkuperte rundt 200 familier en jordflekk 10 km utenfor byen Caçador i den midtvestlige delen av Santa Catarina. Der etablerte de okkupasjonsleiren Sebastião Sequeira, oppkalt etter en av MSTs mange helter i kampen for jord. Området tilhører det føderalstatlige selskapet Embrapa, men leies ut til det delstatlige selskapet Epagri som driver landbruksforskning der.