Følg oss på:
Filterer etter:

Urbefolkningen, alltid beredt til å beskytte våre rettigheter og vår identitet

I forbindelse med den forestående folkeavstemningen over autonomistatuttene 4. mai samlet urfolkskvinner bosatt i Santa Cruz fylke seg 27. – 28. Mai 2008 ved Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CPESC). Bakgrunnen for møtet var å i fellskap utføre en analyse av den politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle situasjonen i Bolivia i dag, sett fra kvinnenes perspektiv.

VI ERKLÆRER OSS AUTONOME PÅ VÅRT TERRITORIUM OG I VÅRE SAMFUNN

Vedtak utformet av urbefolkningsgrupper i Santa Cruz, 31 mars 2008. ”VI ER FØDT FRIE OG VI SKAL VÆRE FRIE”

Rasismen er langt i fra død

I landets offisielle hovedstad, Sucre, viste rasismen lørdag 24. mai nok en gang sin voldelige side ovenfor urbefolkningen. President Evo Morales var på denne dag ventet til hovedstaden, dette i sammenheng med at fylket Chuquisaca 25. mai skulle feire markeringen av Bolivias første frigjøringsappell fra koloniherrene. Til denne markeringen kom bønder og urbefolkning fra de rurale områdene til Sucre. Men de fikk ikke ønske sin president velkommen.

Red de Mujeres – kvinnenettverket til CEADL og regional samling i Sucre

Kvinnenettverket til CEADL er eit rom for formasjon og deltaking som vil redusere skilnadane mellom kjønn både på institusjonelt nivå og på lokalt og nasjonalt nivå. Dei ynskjer å opplyse og skape kompetanse blant kvinner på felt som menneske- og borgarrettar, seksuelle og reproduktive rettar, og sosial og politisk deltaking.

Respetando las diferencias, otra Bolivia, sí es posible..

Med respekt for forskjellar er eit anna Bolivia mogeleg. Det fjerde ”Encuentro Social Alternativo - ESA” fann stad i Santa Cruz 29 og 30 mars. Dette alternative sosiale forumet opnar eit rom der folk kan få ytre sine meiningar, informere og møtas til diskusjon.

Nei til rasisme!

Kvinner i den nye grunnloven

Tirsdag 29 april var Colectivo Rebeldía foredragsholdere på et seminar i Yapacani i Santa Cruz fylke. Temaet på agendaen var kvinner i den nye grunnloven, godkjent av kongressen 14. Desember 2007, som i løpet av dette året skal opp til folkeavstemming.

Jordfordelingsprosessen vert hindra av jordeigarar og fylkespolitikarar i Santa Cruz

Sosiale rørsler og urfolksorganisasjonar jobbar hardt for å få søkelys på dei menneskebrota som finn stad i Bolivia i dag. Spenningane har auka i Santa Cruz då regjeringa prøvar å sette i gang jordfordelingsprosessen i regionen.

Kollektiv opphavsrett og bevaring av tradisjonell kunnskap

Tradisjonell kunnskap står i dag i fare for å bli utryddet. Flere faktorer spiller inn på denne prosessen, og internasjonale patentsystemer må ta sin del av skylden for dette. Flere representanter fra urbefolkningsgrupper i Bolivia jobber i disse dager med problemstillinger knyttet til bevaringen av tradisjonell kunnskap. 10-11 april 2008 ble det avholdt et seminar om nettopp dette temaet ved Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CPESC, Koordinator for den etniske befolkningen i Santa Cruz), i Santa Cruz.