Følg oss på:
Filterer etter:

Urbefolkningen, alltid beredt til å beskytte våre rettigheter og vår identitet

I forbindelse med den forestående folkeavstemningen over autonomistatuttene 4. mai samlet urfolkskvinner bosatt i Santa Cruz fylke seg 27. – 28. Mai 2008 ved Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CPESC). Bakgrunnen for møtet var å i fellskap utføre en analyse av den politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle situasjonen i Bolivia i dag, sett fra kvinnenes perspektiv.

VI ERKLÆRER OSS AUTONOME PÅ VÅRT TERRITORIUM OG I VÅRE SAMFUNN

Vedtak utformet av urbefolkningsgrupper i Santa Cruz, 31 mars 2008. ”VI ER FØDT FRIE OG VI SKAL VÆRE FRIE”

Rasismen er langt i fra død

I landets offisielle hovedstad, Sucre, viste rasismen lørdag 24. mai nok en gang sin voldelige side ovenfor urbefolkningen. President Evo Morales var på denne dag ventet til hovedstaden, dette i sammenheng med at fylket Chuquisaca 25. mai skulle feire markeringen av Bolivias første frigjøringsappell fra koloniherrene. Til denne markeringen kom bønder og urbefolkning fra de rurale områdene til Sucre. Men de fikk ikke ønske sin president velkommen.

Red de Mujeres – kvinnenettverket til CEADL og regional samling i Sucre

Kvinnenettverket til CEADL er eit rom for formasjon og deltaking som vil redusere skilnadane mellom kjønn både på institusjonelt nivå og på lokalt og nasjonalt nivå. Dei ynskjer å opplyse og skape kompetanse blant kvinner på felt som menneske- og borgarrettar, seksuelle og reproduktive rettar, og sosial og politisk deltaking.

Respetando las diferencias, otra Bolivia, sí es posible..

Med respekt for forskjellar er eit anna Bolivia mogeleg. Det fjerde ”Encuentro Social Alternativo - ESA” fann stad i Santa Cruz 29 og 30 mars. Dette alternative sosiale forumet opnar eit rom der folk kan få ytre sine meiningar, informere og møtas til diskusjon.

Preambelet til Bolivias nye grunnlov

Tirsdag 20. oktober 2008 ble det nye grunnlovsforslaget akseptert av kongressen i Bolivia. Arbeidet med det nye grunnlovsforslaget startet i 2006, og et bredt spekter av befolkningen har deltatt i utarbeidelsen.

Radio Cepra- Bolivias ikke-kommersielle nyhetsalternativ

Å jobbe i Radio CEPRA innebærer mye latter, store mengder pulverkaffe og muligheten til å bli kjent med mennesker som arbeider for et mer demokratisk Bolivia.

Nei til rasisme!

Kvinner i Bolivia sprenger grenser

Unge kvinner fra hele landet møttes i La Paz for å arbeide for bedre inkludering av kvinner i samfunnet.