Bidra til å hjelpe lokalsamfunn i konflikt med gruvedrift

Foto: Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM)

Foto: Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM)

Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM) har startet en solidaritetskampanje for å hjelpe bønder, fiskere og vanskeligstilte familier under koronapandemien. Informasjon om hvorfor og hvordan du kan bidra finner du her.

São José do Norte er en by i sør-Brasil som er svært viktig for matproduksjonen i regionen. Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM) har vært aktiv i regionen etter at det ble annonsert at det skal startes et stort titangruveprosjekt der ledet av amerikansk militærindustri. MAM har nå startet en kampanje for å oppfordre brasilianere til å kjøpe matvarer produsert i regionen og distribuere til vanskeligstilte familier. På den måten kan man både støtte bønder og fiskere som produserer maten, samtidig som man kan hjelpe familier som har behov for hjelp under denne pandemien. Vi oppfordrer til å støtte fra Norge ved å donere til deres paypal her.

LAG har tidligere jobbet med MAM, særlig i forbindelse med brigadeprosjektet i 2018. MAM er en bevegelse som jobber for å sikre retten til å bestemme over egne regioner der store gruvedriftselskaper har etablert seg. De startet å organisere seg i 2012 i Pará mot prosjektet Grande Carajás som ble ledet av firmaet Vale SA. Den store opptrappingen i gruvearbeid det siste tiåret i Brasil har forårsaket menneskerettighetsbrudd, miljøskader og territorielle konflikter. Norges Bank besluttet 12.mai å utelukke Vale SA fra Statens pensjonsfond på grunn av uakseptabel risiko for at selskapet medvirker eller er ansvarlig for alvorlig miljøskade.

Land