NY DATO: Invitasjon til LAGs første kvinnemøte «Magô» 13.-15. august 2020

Kvinner i LAG inviterer til kvinnemøte i organisasjonen. Alle medlemmer av LAG som identifiserer seg som kvinne eller ikke-binær, er invitert til møtet som vil finne sted 13.-15. juli 2020, på Østlandet. Lokalet bekreftes snarlig, og mer informasjon publiseres på nettsidene

Mars 2018 og desember 2019 holdt zapatistkvinnene internasjonale kvinnemøter. Møtene i Zapatistenes frie territorier samlet Kvinner som kjemper, og har hatt et stort fokus på vold kvinner opplever på ulike måter i forskjellige geografier. Henholdsvis 8000 og 5000 kvinner deltok på disse to treffene.

Under møtet i desember 2019 deltok også kvinner fra LAG i en større delegasjon fra Norge. Kvinnene i denne delegasjonen, vil nå invitere LAG-medlemmer som er kvinner og ikke-binære til et kvinnemøte i LAG.

Møtet kaller vi «Magô», til ære for en tøff, ung kvinne, som kort tid etter kvinnemøtet i Chiapas ble funnet voldtatt og drept. På Zapatistenes internasjonale kvinnemøter og andre kvinnemobiliseringer i Brasil, Chile og Argentina har vold mot kvinnekroppen vært hovedtemaer. Hovedtema på kvinnemøtet «Magô», vil være muligheter og utfordringer ved å organisere seg som kvinner og ikke-binære i det norske sivilsamfunnet generelt, og i LAG i Norge spesielt.  

Send din påmelding til lagkvinnemote2020@gmail.com innen 15. juni, og hold av datoene! Spesifiser i mailen om du også har tanker, ideer og har lyst til å jobbe fremmøtets innhol

Praktisk info

  • Sted: Østlandet - foreløpig udefinert
  • Forventent ankomst: til lunsj torsdag 13.8
  • Avreise: Etter frokost og utvask søndag 16.8
Stikkord