Chiapas, Mexico: Støtteerklæring til menneserettighetssenteret FrayBa

Menneskerettighetforkjempere i det sørlige Mexico opplever alvorlige trusler og trakassering, og situasjonen er betydelig forverret. Dette er en norsk oversettelse av LAGs støtteerklæring til menneskerettighetssenteret FrayBa i Chiapas, som lever under slike trusler.

Til menneskerettighetsenteret Fray Bartolomé de Las Casas (FrayBa),

Til kollektivet for kjempende fangers familier (Colectivo de Familiares de Presos en Lucha),

Til alle som kjemper i verden,

Latin-Amerikagruppene i Norge uttrykker dyp bekymring for volden og de nylig framsatte truslene mot menneskerettighetsforkjempere i Chiapas, Mexico. Siden november har aktivister fra Colectivo de Familiares de Presos en Lucha og FrayBa blitt overvåka og mottatt drapstrusler for å forsvare og etterforske systematisk tortur mot fanger.

FrayBa utfører et verdig og viktig arbeid. De jobber utrettelig i forsvar for urfolksrettigheter, rettferdighet, og sprer informasjon om brudd på menneskerettighetene i Chiapas.

Truslene mot representanter i FrayBa og menneskerettsaktivister tilknytta senteret er nok et bevis på at vi lever i en verden der det å forsvare folks rettigheter blir ansett som en kriminell handling. At vi lever i en verden der det å kreve rettferdighet kan forårsake død. At vi lever i en verden der mange verdener blir usynliggjort for å sikre privilegier for noen få.

Som konsekvens holder ikke folk lenger ut. Derfor bygger vi nedenfra og fra venstre den friheten og rettferdigheten som verden trenger. Truslene viser nok en gang den meksikanske statens manglende evne til å reagere og garantere sikkerheten til meksikanere. Derfor krever vi at Manuel López Obradors regjering innfører tiltak for å garantere rettsstaten i Chiapas, samtidig som vi ansvarliggjør regjeringa for voldshandlinger begått mot menneskerettighetsforsvarere i delstaten.

Til sist vil vi understreke vår respekt for arbeidet FrayBa gjør, for organiseringa til fanger i kamp, deres familier og solidaritetsnettverk. Sammen skal vi fortsette å kjempe for en verden som rommer mange verdener, og der vi alle kan nyte rettferdighet og frihet. 

Land