Massakre mot urfolk og bønder i Colombia

29.oktober ble én urfolksleder og fire fra urfolksvakta drept nord i Cauca. LAG fordømmer angrepet.

De fem ofrene fra 29.oktober er Cristina Bautista, José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto, Eliodoro Uniscue og Asdruval Cayapu. I tillegg ble fem andre alvorlig skadet. Tirsdag 29. oktober stoppet en bil ved en vanlig veikontroll utført av urfolksmyndighetene i Tacueyo, nord i Cauca. I bilen befant flere medlemmer av «Columna Dagoberto Ramos» seg, en gruppe blant annet bestående av FARC dissidenter som nå kriger i området.  

Det er 33 drap og 7 drapsforsøk som har blitt begått, og 38 kollektive og individuelle trusler som har sirkulert i Nord-Cauca i 2019, ifølge en ny rapport publisert i Colombias viktigste tidsskrift Semana. Nord-Cauca er en region som er preget at mange ulovlige økonomier: ulovlige utvinning av naturressurser, kokainproduksjon og gigantiske marihuanaplantasjer. Ifølge Colombias nasjonale urfolksorganisasjon (ONIC) har 125 urfolk blitt drept hittil i år i hele Colombia. 

I tillegg til denne massakren rapporteres det nå om at det 31.oktober 2019 ble funnet fem andre mennesker drept i samme region. Til grunn for denne voldsbølgen ligger mangelfull implementering av fredsavtalen. Da den tidligere geriljagruppe FARC signerte fredsavtalen med den colombianske regjeringen, ble alle gerilja-enehetene lagt ned og alle FARC-medlemmene i regionen ble samlet i tre små demobiliseringsområder i Nord-Cauca. President Ivan Duques regjering har systematisk latt være å implementere hovedelementene i fredsavtalen. Tiltak som skulle sikre en økonomisk og sosial utvikling i rurale områder er ikke iverksatt og resultatene er kriminalitet og ekstrem vold. Isteden har han sendt inn flere soldater. 

Ingenting har blitt gjort for å erstatte ulovlige koka- og marihuanaplantasjer i samarbeid med lokalbefolkning, ingen infrastrukturprosjekt har kommet noe særlig fram, og hæren har ikke gitt noe sikkerhet til innbyggerne som i stor grad er urfolk. Det er dessverre flere eksempler på at hæren istedenfor å sikre befolkningen er involvert i grove menneskerettighetsbrudd. Som drapet på Flower Jair Trompeta, en lokalleder og menneskerettighetsforkjemper som ble drept i Corinto (Nord-Cauca). Hæren presenterte drapet på Flower Jair som resultat av en skuddveksling i kamp mot ulovlige væpnede grupper, men vitneutsagn tyder på at denne versjonen ikke er sann.  

Paramilitære grupper, nye narkokarteller, og FARC dissidenter konkurrer om kontroll over disse områdene. Økt militær statlig tilstedeværelse har bidratt til å forverre situasjonenen.  

Les Proyecto NASA sin uttalelse (spansk)

Les CNA sin støtteerklæring på spansk

Les FN-ekspertenes uttalelse (engelsk)

LAG Brigade/ Nina Luhr
Land
Stikkord