FN og OAS oppretter revisjonskomité for valgresultatet i Bolivia

Foto: Cecilie Hirsch

Foto: Cecilie Hirsch

Dagene etter presidentvalget i Bolivia har vært preget av usikkerhet om resultatet, demonstrasjoner og uro i gatene. Nå har FN, den bolivianske regjeringen og organisasjonen for amerikanske stater (OAS), opprettet en revisjonskomité som skal felle dommen og avsi det siste ordet om valgresultatet i landet.

Den offisielle stemmetellingen i Bolivia er ferdig. Etter parlament- og presidentvalget søndag 20. oktober ble Evo Morales, den sittende presidenten siden 2005, erklært som valgets vinner med 47,08% av stemmene. Carlos Mesa, opposisjonskandidaten, fikk 36,51% av stemmene. I Bolivia, som i mange andre land i Latin-Amerika, kan en presidentkandidat vinne i førstevalgrunde på to måter: ved å få mer enn 50% av stemmene, eller ved å få mer enn 40% av stemmene og med en margin på minst 10% i forhold til kandidaten som kommer på andre plass. 

Tellekluss 
Valgdagen foregikk uten problemer, helt til Valgdomstolen (Tribunal Supremo Electoral – TSE) stoppet den uoffisielle og automatiserte stemmeopptellingen, kun et par timer etter at valglokalene hadde stengt. På dette tidspunktet var 83% av stemmene telt opp, og avstanden mellom Evo Morales og opposisjonskandidat Carlos Mesa var litt mindre enn 10%. Som følge av stansen i opptellingen, anerkjenner ikke Mesa valgresultatet, og hevder at det har vært valgfusk. I løpet av den siste uken har opposisjonskandidaten manet til demonstrasjoner, til å blokkere de regionale valgdomstolenes lokaler, og til beleiring av presidentpalasset i La Paz. Morales svarte med å kalle denne mobiliseringen et kuppforsøk organisert av pensjonerte militære, og støttet av utenlandske regjeringer.  

Uavhengig valgrevisjon
Tirsdag 29. oktober, besluttet Evo Morales, FNs generalsekretær Antonio Guterres og OASs generalsekretær å opprette en revisjonskomité som skal si det siste ordet om valgresultatet. Den foreløpig gjenvalgte presidenten Evo Morales har uttalt at han vil respektere revisjonskomiteens avgjørelse, og at han er klar til å stille til en andre valgrunde om det er komiteens konklusjon. Selv om denne løsningen får støtte av EU og FN og OAS er det fortsatt uvisst om Mesa vil slutte seg til komiteens arbeid og resultat.

Land
Stikkord