Goldman miljøprisvinner forsøkt drept i Colombia

Foto: Torleif Kveim (UD), Francia Marquez og Per Kristian Roe (UD) på møte i Oslo 10.10.18.

Foto: Torleif Kveim (UD), Francia Marquez og Per Kristian Roe (UD) på møte i Oslo 10.10.18.

I fjor fikk Francia Marquez verdens viktigste miljøpris for sin kamp for bevaringen av miljøet og lokalbefolkningens råderett over egne territorier. 4. mai i år ble hun forsøkt drept. Colombias fred visner under Duques regjering. Norske organisasjoner reagerer.

«To menn kom inn, en av dem ropte til oss og sa "ta det med ro, gutter" mens han strakk armen sin og aktiverte en håndgranat. Et sekund senere stormet en tredje mann inn, vedkommende skjøt mot oss og ba den andre mannen om å kaste håndgranaten. Mannen som skulle kaste håndgranaten nølte et sekund, men det var alt vi trengte for å hoppe bak bilene våre, som er pansrede biler, og begynne å svare på angrepet». Dette fortalte Gerardo Yela til journalister i Colombia da han ble spurt om attentatet mot Francia Marquez lørdag 4. mai. Gerardo er en av de 8 livvaktene som beskyttet Marquez og de andre sosiale lederne som var på stedet. 

Latin-Amerikagruppene inviterte Francia Marquez til Oslo i oktober i fjor. Hun deltok på Globaliseringskonferansen og på Colombiaforums årlige konferanse «Sammen for Fred i Colombia». Under sitt besøk advarte Marquez mot de negative konsekvensene av regjeringens manglende evne og vilje til å implementere fredsavtalen som ble signert med FARC. «Det er vi, vi som bor i disse territoriene, som er de mest interesserte i at fredsavtalen implementeres, og det er en av hovedgrunnene for at sosiale ledere myrdes i Colombia», sa Marquez i oktober i Oslo. 

President Ivan Duque ble valgt i fjor etter et historisk presidentvalg. For første gang i Colombias historie hadde en kandidat fra venstresiden, Gustavo Petro, gode og reelle muligheter for seier. Det er bred enighet om at dette valget i seg selv kan tolkes som et positivt resultat av fredsavtalen signert med den tidligere geriljagruppen FARC, men Duque har systematisk motarbeidet fredsavtalen. I tillegg har han stoppet fredsforhandlinger med ELN under svær polemiske omstendigheter som fortsatt skaper en alvorlig diplomatisk konflikt i dag. 

Colombia er allerede verdens tredje farligste land for miljøaktivister og verdens farligste land for fagorganiserte. I samtale med Francia Marquez tirsdag 7. mai spurte vi hun om hvordan denne nye bølgen av politisk vold kunne stoppes, «Jeg tror det er nødvendig å støtte selvbeskyttelsesprogrammer laget av lokale samfunn i sine territorier. Selvfølgelig er det avgjørende å støtte fredsavtalen og freden som den eneste løsningen på Colombias konflikt. Derfor er det kritisk viktig at fredsprosessen med ELN gjenopprettes. Om regjeringen ikke klarer å forhandle med alle væpnede politiske grupper blir massakren ikke stoppet». 

13 organisasjoner medlemmer av Colombiaforum har sendt et bekymringsbrev til UD 08.05.19 og insisterer på disse punktene som Francia understreker. I tillegg ber disse organisasjonene den Norske Regjeringen om å stille seg bak anbefalingene fra FNs siste rapport om menneskerettighetssituasjonen i Colombia, og insistere på at Colombias myndigheter tar i bruk disse anbefalingene. 

«De mest alvorlige sikkerhetstruslene oppleves hovedsakelig i områdene sterkest rammet av den interne konflikten. Dette kommer tydelig fram i siste rapport fra FNs menneskerettsråd om situasjonen i Colombia. Rapporten slår fast at manglende implementering av fredsavtalen er en av hovedårsakene for at drap og trusler mot sosiale ledere fortsatt finner sted i landet.» Les hele brevet her.

Sekretariat
Land