Abelino frikjent - én politisk fange mindre

Foto: Lucía Ixchiú. Abelino og sin mor i samtale gjennom gitteret.

Foto: Lucía Ixchiú. Abelino og sin mor i samtale gjennom gitteret.

Fredag 26.april vant Abelino Chub Caal friheten sin tilbake. På bakgrunn av falske anklager fra mektige landeiere har han blitt holdt fanget i over to år, som del av en strategi for å tie hans kamp. Dommen er en viktig seier for alle som kjemper for retten til jord, vann og verdige liv i Guatemala.

“I dag feirer vi Abelinos frihet” uttrykker Jovita Tzul, sjefsadvokat ved Advokatkontoret for Urfolk (Bufete para pueblos indígenas) som har forsvart Abelino.  For henne er dommen et viktig steg i kampen for rettferdighet. “I lang tid har vi jobbet hardt for å vise at Abelino er uskyldig og at han har blitt urettmessig anklaget. Gjennom arbeidet har vi synliggjort en situasjon som ikke bare angår en enkeltperson, men rører ved en historisk konflikt. Dommen skaper dermed viktig presedens i urfolks kamp for jorda og territoriet".

Gjennom arbeidet har vi synliggjort en situasjon som ikke bare angår en enkeltperson, men rører ved en historisk konflikt. Dommen markerer dermed viktig presedens i urfolks kamp for jorda og territoriet

Jovita Tzul Tzul

Dommen skaper også presedens i arbeidet mot misbruket av rettssystemet for å kriminalisere politiske aktivister. “Dette er den andre dommen i landet som viser til kriminalisering og urettmessig bruk av straffeloven for å straffe forsvarere av land og territoriet”, sier advokat Juan Castro, leder av advokatkontoret i et intervju. Videre understreker han viktigheten av dommen som “sier at staten Guatemala er medskyldig i å straffeforfølge lokale ledere. Fremfor å diskutere de strukturelle problemene, som blant annet tilgangen på jord, straffeforfølger de urfolk.”

Bakgrunnen for anholdelsen

I en artikkel publisert av mediekollektivet CMI Guate (2018) kan man lese at: “Chub Caal ble anholdt 4. februar 2017 i hans hjemkommune San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Han ble opprinnelig anklaget for ulovlig tilegnelse av privat eiendom, brannstiftelse, oppvigleri, ulovlig organisasjonsvirksomhet og tilknytning til ulovlige væpnede grupper.

I denne kontroversielle saken har eierne bak bananplantasjer i El Estor, Izabal, i nordøst Guatemala, individualisert en historisk landkonlikt. Regionen er blant de med høyest konfliktnivå rundt jordrettigheter i Guatemala. Flere storgods med banan- og palmeoljeproduksjon har slått seg ned og frarøvet jorda fra folket som bodde der. Med rettssaken forsøker de å dysse ned rettighetene som q’eqchi-samfunnene krever. (...)”

Kriminalisering av aktivister og landforsvarere

Abelino Chub Caal er en sosial promotør som jobber i Guillermo Toriello-stiftelsen (FGT). I over ti år har han ledsaget lokalsamfunn bosatt i åssidene rundt Izabal-sjøen og langs Polochic-eleven. I følge FGT er anklagene absurde og saken er “ubegrunnet og uten bevis, stilt opp av landeierne i området med det åpenbare målet om å hindre han i å ledsage og forsvare lokalsamfunnene i deres kamp for landrettigheter og sine rettigheter som urfolk.”

Kriminalisering er en strategi som går på å hindre sosiale lederes arbeid, og som brukes hyppig i lokalsamfunns møte med selskaper. Med anklagene forsøker de å si at Abelino har oppfordret til vold, landokkupasjon og brannstiftelse på storgodset Plan Grande i El Estor kommune. Anklagene mot Abelino er svake og ubegrunnede, men de holdt ham fengslet.

I en artikkel i Prensa Comunitaria forklarer advokat Jovita Tzul at varetektsfengsling “er en mekanisme for å passivisere lokalsamfunn og stigmatisere deres ledere, fordi den rådende tanken er at den som er i fengsel er en kriminell”.

Den lange varetekten

Etter at Abelino ble anholdt i 2017, ble han satt i varetekt i hovedstaden, over 200 km fra hjemstedet hans. Under den første rettshøringen ble han anklaget for de tidligere nevnte fem forbrytelsene. På tross av manglende bevis, bestemte dommeren likevel at påtalemyndighetene skulle ta ut tiltale, mot påtalemyndighetenes ønske.

Påtalemyndighetene uttalte seg flere ganger uenig i dommerens avgjørelse. De mente det var feil av en dommer å forplikte dem til å ta ut tiltale når  det ikke fantes bevis. Uenigheten gikk frem og tilbake mellom ulike rettsinstanser, før rettssaken til slutt ble overført til domstolen for høyrisiko-saker. Der ble det besluttet at saken skulle føres for retten under tiltale for tre av de opprinnelige anklagene; ulovlig tilegnelse av privat eiendom, brannstiftelse og tilknytning til kriminelle/ulovlige organisasjoner.

Foto: Andrea Ixchiú

Frikjennelsen får frem det brede smilet hos Abelino Foto: Andrea Ixchiú

Den 22. april d.å. startet til slutt høringene for domstolen for høyrisiko-saker under ledelse av Yasmin Barrios. Gjennom tre dager har det blitt avgitt vitnesbyrd og ekspertuttalelser fra anklagende part og til forsvar for Abelino. Fredag klokka tolv kunne dommerne erklære at ingen av anklagene ble bevist, og at Abelino frikjennes på alle punkter. Etter å ha blitt holdt fanget i 813 dager ble Abelino nok en gang et fritt menneske. Før retten ble hevet sa dommer Barrios at “en sann rettsstat bygger ikke på uforholdsmessig maktbruk, den bygger på respekt for organisasjons- og ytringsfriheten, kun slik kan vi leve i fred”. 

Etter  domsavsigelsen talte Abelino til pressen, dommerne og alle som var tilstede i rettssalen. Han uttrykte takknemlighet over å ha blitt frikjent, men pekte på at det fortsatt finnes flere aktivister over hele landet som blir kriminalisert for sin aktivisme og kamp. Ikke minst, snakket han om urettferdigheten i et system der de kriminelle går frie på gata mens urfolk blir frarøvet sitt land og sine rettigheter hver eneste dag, og de som forsøker å forsvare disse rettighetene blir rettsforfulgt.

Frøya Torvik og Marianne Gulli
Brigadekoordinatorer i Guatemala
Land