Kursledere til høstbrigaden til Guatemala

Har du vært på brigade? Liker du å motivere andre? Liker du å jobbe med faglige og praktiske utfordringer? Da skal du kanskje bli kursleder for LAGs høstbrigade til Guatemala?

Kursledernes rolle er å sørge for at seminar og kurs blir gjennomført på best mulig måte, både faglig og praktisk. Arbeidsoppgavene består av planlegging, praktisk oppfølging og gjennomføring av kursene, i samarbeid med Brigadeprosjektet.  Kurslederne er LAGs ansikt utad for brigaden, og det er viktig at de kjenner LAG og Brigadeprosjektet. 

Du vil sammen med en annen ha ansvar for: 

Introduksjonsseminar 28-30. juni på Røkleivhytta i Oslomarka og forberedelseskurset 13-23.august på Flagstad Gård på Hamar.

I løpet av de ti dagene på Hamar vil også fire brigadister fra våre samarbeidsorganisasjoner delta noen dager. De vil ha egen kursledere som du vil samarbeide med for å lage noen felles bolker. 

Du er/ har

  • medlem av LAG 
  • kjennskap til brigadeprosjektet
  • kjennskap til Latin-Amerika
  • spanskkyndig 

Det er en fordel om du 

  • har undervisningserfaring
  • selv har vært på brigade
  • har førerkort
  • har kjennskap til Guatemala
  • er god på gruppeprosesser

Betingelser

Kurslederne honoreres med 14 000 per person. I tillegg dekker LAG kost, losji og reiseutgifter i forbindelse med kursene. 

Om du er interessert så send en mail før 20.mai. Inkludér i mailen hva din motivasjon for å søke er, hvorfor du tenker du er egnet, om du har sertifikat og om du kan undervise i spansk. Man kan søke alene, men vi oppfordrer dere til å søke i par.  

Spørsmål om stillingen og søknader sendes til brigade@lagnorge.no.

Prosjektleder Nina Luhr
Land