Ettårsmarkering - rydd opp i Brasil, Hydro

Foto: Hydros anlegg "Alunorte" i Barcarena, Brasil.

Foto: Hydros anlegg "Alunorte" i Barcarena, Brasil.

Lørdag 16. januar er det et år siden Norsk Hydros ulovlige utslipp fra alumina-anlegget Alunorte i Barcarena, Brasil. Latin-Amerikagruppene i Norge har oppfordret folk til å markere dagen med å spørre Hydro om de har tatt ansvar for ødeleggelsene de har påført miljøet og menneskene som lever av det.

Fredag 15. februar 2019 - Pressemelding

I dag kl.06:00 startet folk å stille kritiske spørsmål til Norsk Hydro om dagens situasjon i Barcarena på selskapets Facebook-side: Har dere renset elvene Murucupí og Pará sånn at folk igjen kan leve av elvene? Har dere trukket søksmålet deres om å kaste ut lokalbefolkningen, sånn at lokalbefolkningen kan få bo på og leve av sitt tradisjonelle område? Når skal dere begynne å følge samme etiske retningslinjer i Brasil som i Norge?  

Utslippene i Barcarena for ett år siden var den største katastrofen i bedriftens historie. Utslippene førte til at de livsviktige elvene Murucupi og Pará ble forurenset. Dette har ødelagt levekårene til folk som bor i Barcarena, som daglig utsettes for fare ved å drikke det forurensede elvevannet. Det brasilianske forskningsinstituttet Evandro Chagas fikk i oppdrag av staten å lage en rapport kort tid etter ulykken. Den foreløpige rapporten deres viser til funn av miljøforurensing fra Hydros anlegg. Nå saksøker Hydro forskningssjefen ved instituttet, Marcelo Lima for ærekrenkelse.  

I 2017 gikk Hydro også til søksmål mot Tauà, et lite lokalsamfunn som ligger rett ved selskapets anlegg. Hydro ønsker å få dem kastet ut. Dette folket har bodd i regnskogen i generasjoner, og har dokumentasjon på at de har rett til å bo i og leve av området. Med dette bryter Hydro ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. En representant for samfunnet var i Norge i desember 2018. I møtet med Hydros direktør Thuestad understreket han viktigheten av dialog med lokalsamfunnet og lovet personlig å besøke lokalsamfunnet. Midian Ribeiro bekrefter i dag at invitasjonen står ved lag, men at hun ikke har hørt noe fra Hydro.  

Hydro er delvis statseid, noe som gir norske politikere et spesielt ansvar for å sørge for at selskapet opererer ansvarlig, også i utlandet. Ifølge politikere i næringskomiteen på Stortinget forventes norske bedrifter å overholde menneskerettigheter og respektere miljøet også i utlandet.  

Latin-Amerikagruppene i Norge erfarer at Hydro jobber hardt med å skjule og motbevise alle funn angående selskapets ansvar i denne katastrofen. Hydro virker mer opptatt av å bevare sitt rykte enn å faktisk rydde opp i den forurensingen de har påført lokalsamfunnet i Barcarena. Hydro og andre norske selskaper må oppføre seg på samme måte i utlandet som hjemme i Norge. Doble standarder er uakseptabelt. På tide å rydde opp!

 

Kontakt for ytterligere informasjon:

Åse Fadnes. +47 957 23 088

Høsten 2019 bodde Åse i delstaten Pará, hvor Alunorte ligger. Hun har både besøkt og hatt møter med Hydro, lokalsamfunnene, universitetet i Belem, IEC og organisasjoner i området.