Politisk skolering på Allmøtet 2019

Allmøtet i Januar 2019 skal være en politisk og sosial møteplass for alle medlemmer. Det skal arrangeres et politisk skoleringsprogram lørdag 26. januar fra 13.00-17.00 og vi trenger dine forslag.

Alle i LAG er velkomne på Allmøtet 25.-27.januar. I denne arenaen kombineres politisk skolering, organisatoriske diskusjoner og ev. vedtak som må gjøres. Gitt nye vedtekter er det nå LS som er ansvarlig for planleggingen av Allmøtet med bistand fra sekretariatet. LS har opprettet en arbeidsgruppe som er åpen for alle medlemmer som har anledning til å bidra. Nå trenger denne arbeidsgruppen flere medlemmer som har lyst til å planlegge Allmøtets skoleringsprogram i januar, bli med!


Sted: Frivillighetshuset på Tøyen.

Dato: lørdag 26. januar.

Tid: fra 13:00 til 17:00


Forslag til tema og form:

Foreløpig har den nåværende arbeidsgruppen diskutert følgende tema som kan være aktuelle for lørdags skoleringsprogram. Dette er kun forslag til tematikk og det er derfor helt åpent for andre forslag!

  • Miljø og utvikling (norske investeringer i utlandet (Hydro), ILO konvensjon 169)
  • Latin-Amerika 20 år etter (fokus på Nicaragua, Ecuador, Mexico Bolivia)
  • Menneskerettighetssituasjonen og migrasjon
  • Alternativer i LA (fokus på de nye måtene å mobilisere, nye bevegelser, Argentina og abortloven, Ele Nao, MORENA i Mexico, studentopprør i Colombia, Fagbevegelse)

Arrangementet kan gjennomføres i kombinasjon av gruppediskusjoner med plenumsdebatt eller en av delene. Det kan være paneldebatter, politiskverksted, eller faglige presentasjoner. Velger man å jobbe i grupper så kan noen av temaene for eksempel foregå som parallelle sesjoner. Noen av temaene som er foreslått passer kanskje bedre som plenumsdebatt som for eksempel «Latin-Amerika 20 år etter» og «MR situasjonen og migrasjon». Man kan f.eks invitere gjester fra Latin-Amerika, ressurspersoner fra organisasjonslivet, aktivister fra LAG, etc.

Ønsker du å delta i arbeidet med planleggingen av dette skoleringsprogrammet eller har forslag til tema, gjester vi kan invitere, send dine forslag så fort som mulig til dagligleder@lagnorge.no, eller  diego@lagnorge.no