Trussel om utkastelse etter 20 år

LAG mottar 1.november følgende melding fra våre venner i de Jordløses Bevegelse i Brasil:

«Vi ber om solidaritet: Fascismen viser klørne og truer med utkastelse av 450 familier som har bodd i 20 år i et område i Minas Gerais. Vi, familiene til den sørlige MG, av Quilombo Campo Grande, ønsker å fordømme den fascistiske handlingen mot vår 20-årige kamp.

Her har familier etter mange år strøm og produserer et stort mangfold av økologisk kaffe, mange varianter av mais, bønner, grønnsaker, frukt, organiske frø, kyllinger og griser. Disse familiene sørger for lokal matsuverenitet, ikke bare for seg selv, men for tusenvis av mennesker som bor i nærheten.

Bosetningene bidrar også til inntektsfordeling. Jorda som tidligere bare tjente én, gir nå verdighet til nesten 450 familier. Over 2000 mennesker som nesten hadde fått sin drøm realisert.

Storbønder har sammen med varamedlemmer fra ruralistbenken i Kongressen og agribusiness-selskaper i regionen organisert seg for å få denne drømmen knust og for å få kastet 450 ut fra jorda de har dyrka i 20 år.

Dette er en av landets eldste jordkonflikter og for et par måneder siden var skjøte så godt som overdratt bøndene. I dag er den juridiske prosessen snudd og utkastelse ser ut til å være nært forestående.  Dette er uakseptabelt.»

LAG er bekymret for hva som kan skje hvis familiene blir kastet ut. Dette er familier som har brukt 20 år på å bygge seg en framtid på dette jordstykke. Det er familier som har bygd opp egne skoler for barna sine og sørget for strøm og mat gjennom kollektivt hardt arbeid. De kommer ikke til å gi opp uten kamp."

Bekymringen vår blir ytterligere forsterket fordi landets nyvalgte President Bolsonaro vil skape et Brasil der store deler av folket ikke har retten til å eksistere. 

VI oppfordrer alle organisasjoner, støttespillere og venner til å sende meldingen nedenfor til domstolen for å be om at saken avvises og at afrobrasilianerne som har bygd seg et verdig liv skal få beholde det. 

bhe.vagraria@tjmg.jus.brcontato@crdhsulmg.com.br


Aos cuidados do Dr. Sr. Juiz Walter Ziwicker Esbaille Junior,

Venho através deste declarar sobre ação de reintegração de posse N° 0024.11.188.917-6 ajuizada em 17.06/2011, meu pedido de indeferimento de ação de reintegração de posse, que estão de acordo com os artigos 22 a 20 da DUDH consubstancia os direitos sociais, o direito ao trabalho, à escolha do trabalho, pois as 450 famílias, mais de 2000 pessoas já estão em posse velha da área a mais de 20 anos, tem suas casas, produção e reprodução da vida neste local.

Pela resolução do conflito e pela permeância das famílias, fazemos esse apelo

Sem mais a declarar

Name / organization, date and countryVia MST.org.br


Nina Luhr
Prosjektleder LAGs Brigadeprosjekt
Land