#EleNão

Søndag er det klart for andre og avgjørende valgrunde i Brasil. Den ledende kandidaten Jair Bolsonaro har fått stor oppmerksomhet for sin diskriminerende retorikk. Mindre kjent er konsekvensene av hans økonomiske politikk, som vil få negative ringvirkninger for en stor og marginalisert del av landets befolkning.

Hatefulle ytringer

Kvinner i Brasil har fått nok. I hele landet protesteres det mot den kvinnefiendtlige, homofobe og fremmedfiendtlige presidentkandidaten Jair Bolsonaro. Kampanjen #EleNão (IkkeHam) ble satt i gang av kvinner i Brasil og spredte seg raskt til andre land, deriblant Norge. Bolsonaro er en trussel for kvinner, minoriteter og demokratiet.  

Bolsonaro har blitt verdenskjent for sin hatretorikk rettet mot kvinner, homofile, urfolk og svarte. – Mine barn kan ikke være homofil eller finne seg en svart kjæreste, til det er de for godt oppdratt. Til kongressmedlem Maria do Rosario fra Arbeiderpartiet (PT), uttalte han følgende: - jeg ville ikke voldtatt deg, for det fortjener du ikke. Bolsonaro forsvarer også lønnsgapet mellom kvinner og menn, og mener at kvinner som har sannsynlighet for å bli gravide, ikke bør ansettes. Om sine egne barn har han uttrykt at han gjorde en god jobb med fire av barna som ble sønner, men at han var i et litt svakt øyeblikk da han fikk en datter. 


Politikk som sparker nedover

Det er hatretorikken til Jair Bolsonaro som i aller størst grad har vært i fokus. Men den økonomiske politikken han ønsker å gjennomføre, vil også gå spesielt ut over kvinner.

Siden 2014 har Brasils økonomi vært preget av lavkonjunktur, og har siden da hatt negativ økonomisk vekst. Underskudd på statsbudsjettet, økonomisk stagnasjon og fravær av grunnleggende goder som rent vann og trygghet er noen av utfordringene Brasil står ovenfor. Arbeidsledigheten og volden øker, der 13 millioner mennesker står uten jobb og 175 mennesker blir drept daglig. 

Bolsonaros økonomiske prosjekt ligner i stor grad på resten av høyresidens. Økende privatisering og kutt i arbeiderrettigheter står høyt på agendaen. Bolsonaro vil kutte i offentlige ansettelser, gi økte skattelettelser, privatisere statsbedrifter og det nasjonale oljeselskapet Petrobras. Videreføringen av den økonomiske politikken til dagens konservative regjering vil føre til økte kutt i sosiale prosjekter og svekkelse av levekårene til marginaliserte grupper i samfunnet. Per i dag har for eksempel kvinner som jobber som hushjelper viktige rettigheter, der de er registrert i det offentlige arbeidsmarkedet med krav om blant annet minstelønn. Bolsonaro ønsker å fjerne disse rettighetene, noe som vil føre til utpressing og utnyttelse av denne arbeidsgruppen. Som konsekvens vil de måtte arbeide svart i den uformelle sektoren. Dette vil i størst grad gå ut over den fattige delen av befolkningen, og kvinner, spesielt svarte kvinner, vil lide mest.


Politikk for de få

Bolsonaro satser på harde løsninger. Kriminalitet skal løses med politidrap, militære styrker skal økes, den kriminelle lavalderen skal ned og flere mennesker skal fengsles. Den politiske kursen med harde offentlige kutt og økt militarisering, vil ytterligere svekke levekårene til utsatte grupper i samfunnet, som urfolk, svarte og kvinner. 

«Ikke ham! Aldri ham!» Kvinner i Brasil har samlet seg, og får solidarisk støtte internasjonalt. Frustrasjonen over økt arbeidsledighet, korrupsjon, stagnerende økonomi og vold har gitt grobunn for en fascistisk, sexistisk og rasistisk kandidat. Men en seier til Bolsonaro vil få svært negative konsekvenser for store deler av Brasils befolkning, og i aller størst grad svarte kvinner. På søndag må folket velge sin fremtid, der utfallet står mellom sivilisasjon og barbari.   

Markering mot Bolsonaro i Pará. "#Våre liv er viktige. Aldri ham".

Åse Fadnes
Solidaritetsbrigadist i Brasil høsten 2018
Land