Sør-brigaden 2018

Høsten 2018 skal LAG sammen med fantastiske grasrotaktivister fra Pará, Brasil og Cauca, Colombia fokusere på hva ansvarlige investeringer betyr. Vi vil blant annet se på om det er samsvar mellom norske politikeres ord og handling. Oscar, Samuel, Andres og Pablo (fra venstre) skal lære om "den norske modellen", feminisme og kanskje også noen norske gloser.

De fire deltakerene kommer fra to latinamerikanske bondeorganisasjoner, der alle er organiserte i det verdsomspennende bondenettverket Vía Campesina. Oslo er hovedsete for brigaden, men vi reiser også rundt i Norge til blant annet LAG sine lokallag. Om du ønsker å møte brigaden så følg med på kalenderen på hjemmesidene våre, det kan hende brigaden besøker akkurat din by!


Andres Tinantinago Gonzalez (25), fra Popayán, Cauca, Colombia

Jeg heter Andres Tintinago Gonzalez, og jeg kommer fra grasrotorganisasjonen ORDEURCA (Organizacion para el Desarrollo Urbano y Campesino, Organisasjonen for urban og rural utvikling), som er en del av det colombianske bondenettverket CNA (Coordinador Nacional Agrario Colombia). I min organisasjon er jeg en del av bondevakten (la guradia campesina), og jeg deltar på ulike arenaer som Agenda de Paz Jovén (Agenda for Ungdom og Fred) i Cauca og el Espacio Regional de Paz (Det Regionale Fredsrommet). Gjennom disse arenaene uttrykker vi vår visjon om fred, og fordømmer overgrepene som lokalsamfunnene blir utsatt for. Nå som jeg er en del av brigaden i sør-nord-utvekslingen til LAG kan jeg utveksle erfaringer med den norske befolkningen på de stedene vi skal besøke, og slik kunne vise virkeligheten som de marginaliserte folkelige sektorene lever under i Colombia. Når jeg kommer tilbake til mitt land vil jeg slik kunne bidra enda mer i den sosiale kampen og til kjennskapen om mitt lokalsamfunn.


Pablo Neri (23), fra Paraupebas, Pará, Brasil

Jeg heter Pablo Neri, jeg er 23 år, og jeg er aktivist fra De jordløses bevegelse (MST). Jeg er sønn av bønder, og har studert historie gjennom utdanningsprogrammet tilknyttet jordreformprogrammet til MST. Jeg er nå lærer på landsbygda, i bosetningen Palmares II, som ligger i den østlige delen av Amazonas. I dette lokalsamfunnet med enkle levekår, har jeg lært at vi lever i et system med dyp ulikhet, og at de fattige i dette systemet alltid må kjempe for å sikre sine rettigheter. På grunn av dette startet vår kamp for å sikre jord for å arbeide på (i landet som har den verste jordfordelingen i verden). Vi fortsetter å kjempe mot gruvedriften til VALE, som insisterer på å utvide over vår bosetning. Vi jobber mot agribusinessen, for å avskaffe de store jordeierne, og for å avskaffe bruk av giftige sprøytemidler og genmodifiserte frø. Vi bygger kooperativer, agroøkologien, og autonomien til vårt folk. Vi står også overfor en regjering av kuppmakere som bygger ned arbeidernes rettigheter, som letter på miljølovgivningen, og som gir bort vår suverenitet og naturressurser til internasjonale selskaper. Mangelen på sykehus, utdanning og sikkerhet er refleksjoner av en politisk modell skapt for de rike og deres profittøkning. Likevel kjemper vi, fordi vi ikke gir opp å drømme om og kjempe for et verdig liv -  for oss og for alle.


Samuel Amorim (22), fra Barcarena, Pará, Brasil.

Jeg heter Samuel Amorim. Jeg er kommer fra byen Barcarena, som ligger nordøst i Brasil. Jeg er innbygger i et quilombola-samfunn, som ligger én kilometer fra deponiet til Norsk Hydro, der noen av de største miljøødeleggelsene i landet har funnet sted.

Jeg kom til Norge gjennom en utveksling mellom De jordløses bevegelse (MST) og Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG). Her kan jeg se hvordan det er å bo i et land i den første verden, der det finnes sikkerhet, utdanning, god offentlig transport, og gode offentlige sykehus. Jeg håper så snart jeg kommer tilbake til Brasil at jeg kan bidra til å endre den virkeligheten vi lever i i Brasil.


Oscar Navia (31), fra Popayan, Cauca, Colombia

Mitt navn er Oscar Navia, og jeg er evig forelsket i mangfoldet av etnisitet, kultur og naturressurser i mitt land - et land som blør på grunn av korrupsjon, ulikhet og plyndring av våre naturressurser, der de rike hver dag blir rikere og de fattige fattigere, men som har et folk som kjemper for å oppnå de nødvendige forholdene som vil gi et verdig liv til alle. Hele mitt liv har jeg kritisert måten vi føyer oss etter systemet, uten å stoppe og tenke på hvorfor vi burde gjøre det. Av denne grunn har jeg helt siden jeg var veldig ung følt meg representert gjennom el Cordinador nacional agrario (CNA), der jeg er involvert på grasrota i Cauca - et av områdene som konsentrerer en stor prosentandel av konflikten i Colombia. I dag, takket være LAG sitt utvekslingsprogram til og fra Latin-Amerika, kan vi gjøre synlig denne virkeligheten. Når jeg returnerer til Colombia vil jeg sikkert være en person som har blitt opplyst med et blikk fra Norge til Latin-Amerika, men som også forstår den kulturelle, politiske og økonomiske dynamikken til dette landet, noe som vil gjøre det mulig å dimensjonere veien som vi i Latin-Amerika burde følge, til vi har klart å oppnå vår egen balanse.Program 

Det har gått 1 måned siden deres ankomst, men allerede under en måned har de fått vært med på mye spennende aktiviteter. De har vært på arbeidermuseet i Oslo, Youth Camp i Førde, forberedelseskurs i Hamar, men de har mye spennende å se frem til.

Nå har sør-brigadistene vært på gårdsopphold i 2 uker. Oscar og Samuel har vært på gården til Sidsel Sandberg på Nannestad, og Andres og Pablo hos Merete Furuberg på Svullrya. Brigadistene har fått et innblikk om hvordan det er å drive småbruk i Norge, å bygge nettverk med NBS (norsk bonde- og småbrukarlag).

 Videre skal de besøke NF Solidaritetsungdom sin konferanse den 15. september på Utøya hvor de skal holde workshop. De får også dra på Vevringutstillinga i Naustdal, Førde fra 21-23 september. Etter dette går turen videre til Røros.

I Rørøs skal de delta på den sør-samiske kulturfestivalen Raasteh Rasta fra 27.-30. september. Samenes kamp er en viktig kamp å inkludere når det skal læres om norske kamper. Dette er et viktig tema som LAG som organisasjon ønsker mer informasjon om, ikke minst bygge et nettverk og solidaritet med samiske organisasjoner i Norge.  LAG ønsker derfor å sende flere aktivister til Røros som får muligheten til å skolere seg innenfor dette temaet.

Engasjerte Sebastian Solberg Trymi som er tidligere brigadist og leder i lokallaget i Bodø har satt opp et spennende program når sør-brigadistene skal besøke Bodø etter den sør-samiske festivalen. De skal også besøke lokallaget i Trondheim rundt 16-20. oktober, og lokallaget i Bergen 23-25. oktober. Vi håper flere aktivister har mulighet til å delta på aktiviteter sammen med sør-brigadistene. Da får brigadistene møtt grasrota til LAG og man selv får muligheten til å henge med fire kule og spennende brigadister som er solid skolerte innad sine bevegelser samt mulighet til å øve mer på spansk/portugisisk.

I Trondheim skal de delta og holde foredrag på miljøorganisasjonen Spire sin workshop The Two Faced Norwegian Fairytale. I Bergen skal de være med på internasjonal uke.

Dette er i grove trekk programmet til sør-brigadistene. LAG oppfordrer alle til å ta kontakt om man har innspill til programmet. Det kan være forslag til møter, arrangementer eller andre aktiviteter som kan bidra til at brigadistene får mest ut av oppholdet sitt i Norge.

Les mer om hvordan du kan engasjere deg her