Stopp drapene på sosiale ledere i Colombia

Foto: Alejandro Orduz

Foto: Alejandro Orduz

I forbindelsen med økningen av drap på sosiale ledere og opposisjonspolitikere i Colombia – flere dusin siden presidentvalget i år og over 300 siden signeringen av fredsavtalen – fordømmer Colombia-komiteen og LAG Stavanger-Norge, organisasjoner og alle undertegnede denne økningen av vold som begås av paramilitære grupper med total straffefrihet.

Likegyldigheten til den utgående regjeringen og avsløringene som innbefatter de øverste lederne av den valgte presidentens parti (Centro Democratico), bekreftes vår frykt om tilbakegang til de verste årene med paramilitære gruppers storhetstid, godt beskyttet av offentlige institusjoner og militæret.

Det dreier seg om systematisk organiserte forbrytelser som utøves med overlegg av strukturer som strekker seg langt forbi kriminelle gjenger, som har vært konstituert med medvirkning fra offentlige organer under myndighetene eller medvirket av tjenestemenn og med midler fra både narkotrafikken og offentlige økonomiske sektorer. Dette fører oss til å tenke at vi står overfor en plan om utryddelse av den politiske opposisjonen og de sosiale bevegelsene, i et mønster som minner om forbrytelser mot menneskeheten. 

Vi vender oss til presidenten, Ivan Duque, og krever at hans første oppgave er å beskytte borgernes liv, uansett politisk tilhørighet og hvorvidt de stemte på han eller ei under valget.

President Duque, du kan ikke la overgrepene og barbarismen som har intensivert seg siden du ble valgt, passere i stillhet. Du er ansvarlig i møte med det internasjonale samfunn, for kontinuitet og respekt for fredsavtalen som forplikter den colombianske staten fremfor internasjonale institusjoner. Men enda viktigere: du er ansvarlig for dine landsmenns liv. Du må ta ansvar for hvorvidt denne massakren fortsetter, med tanke på nasjonens historie og fremfor internasjonale institusjoner. Vi uttrykker vår dypeste indignasjon ved disse forbrytelsene. Og vi uttrykker vår dypeste solidaritet med det colombianske folk, og ikke minst familiene som er direkte offer for denne grusomme volden. Vi støtter initiativene som på fredelig vis mobiliserer tusenvis av colombianere, og de som viser solidaritet i alle landets regioner og over hele verden.

Vi krever umiddelbart opphør av overgrepene, og forpliktelsen til rettslige følger mot gjerningsmennene som har utført disse forbrytelsene.

Colombia-komiteen oppfordrer spesielt den norske regjeringen til å vise at Norge er bevisste på sitt ansvar.

Vi ber den norske stat om å:

- Bruke sin posisjon til å legge press på den colombianske regjeringen for å sikre en reell implementering av underskrevne avtaler.

- Fremme beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere og andre samfunnsledere som lider under økende trusler og som frykter for sin sikkerhet. 

- Forberede en langsiktig strategi, i samarbeid med det colombianske og det norske sivilsamfunnet, om innsats i Colombia i de kommende årene. Og utføre en evaluering av den økonomiske bistand til Colombia for å fremme dette arbeidet.

- Fortsette å støtte fredsforhandlingene med ELN-geriljaen.

 Med disse tiltakene tar vi sikte på å legge vekt på, og påminne om de forpliktelser den colombianske staten har vedtatt i samarbeid med internasjonale institusjoner, og utvikle kontrollinstanser og støtte som er nødvendig for å forhindre store svik av den historiske fredsavtalen som ble hyllet og enstemmig støttet av det internasjonale samfunnet.

 Norge, september 2018

 

 

Land