Tre tiår med straffefrihet i Guatemala!

172 ofre begraves på Guatemalas minnedag for tvungen forsvinning

21. juni minnes de mange ofrene utsatt for tvungen forsvinning i Guatemala. CONAVIGUA, LAGs partnerorganisasjon i Guatemala, begraver 172 skjelettrester i en «minnemarkering for ofre for konflikten på 1980-tallet, da hæren kidnappet, torturerte og begravet hundrevis av lik på hemmelige steder innenfor militæranlegget Palabor, i San Juan, Comalapa.»

Dette skjer bare noen dager etter at parlamentet åpnet veien for å lovfeste straffefrihet for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under konflikten. Det er et lovforslag som gir amnesti til forbrytelser som enda ikke har blitt strafferettslig forfulgt, og løslatelse av tidligere dømte krigsforbrytere. LAG støtter ofrenes krav på sannhet og rettferdighet, CONAVIGUA «krever en reell politisk vilje fra staten og konkrete tiltak for å avklare hendelsene som skjedde i løpet av 1980-tallet».