​ Santos jordlov favoriserer agrobusiness i Colombia

Ulik fordeling av jord er hovedårsaken til krigen på landsbygda i Colombia. Fokus må settes på ofrene og dem som har mistet alt under krigen, ikke på store investeringer fra gigantiske selskaper.

Latin-Amerikagruppene i Norge, sammen med 30 andre internasjonale organisasjoner, har signert en offentlig uttalelse mot denne nye jordloven. Vi ønsker at det internasjonale samfunnet støtter en reell løsning på Colombias konflikt, noe som betyr en fullstendig og betingelsesløs implementering av fredsavtalen. Fokus i implementeringsprosessen må settes på ofrene og dem som har mistet alt under krigen, ikke på store investeringer fra gigantiske selskaper. 

Ulik fordeling av jord er hovedårsaken til krigen på landsbygda i Colombia. På 1930-tallet opplevde dette landet et forsøk på en mer rettferdig omfordeling av jord, men forsøket ble stoppet av La Violencia (krigen mellom de to største politiske partiene, Liberal og Conservador). Dette var starten på dagens krig i landet. Gini-indeksen -som måler konsentrasjon av jord-, var 0,86 på begynnelsen av 60-tallet, 0,88 i 1996, og 0,95 ifølge den offisielle landbruksrapporten fra 2016 («1» betyr fullstendig konsentrasjon av jord og «0» betyr helt rettferdig fordeling).


I dagens Colombia eier 25% av befolkningen 95% av jorda, 64% av bondefamiliene har ingen tilgang til jord, fattigdom på landsbygda når 20% og 4,4 millioner bønder har utilstrekkelig med jord. Med fredsavtalen fra 2016 skulle myndighetene satse på å gi jordløse bønder tilgang til jord. Stikk i strid med dette legger Santos nye jordlov til rette for at private selskaper konkurrerer mot småbøndene for tildelingen av jord. Jordloven som er foreslått innebærer følgende:

  1. Ødemark går til andre enn dem som ble definert som mottakere i jordreformen, nemlig jordløse bønder. Dette vil øke konsentrasjonen av jord i landet, samt øke risikoen for legalisering av eierskap til jord som ble tilranet i en voldssituasjon under krigen.
  2. Viderefører loven om megaprosjekter (Ley de ZIDRES) og gir næringslivet forrang foran bønder.
  3. Gir utvinning av naturressurser fortrinn foran jordbruk. Dette har negativ påvirkning på miljø og gir færre arbeidsplasser.
  4. Gjør det vanskeligere å omfordele jord som ligger brakk til folk som vil dyrke den.
  5. Innebærer ingen tiltak for å bedre kvinners tilgang til jord.

Her finner du uttalelsen på engelsk.

Her finner du uttalelsen på spansk.

 

Land