Landsbygda og storby møtes på det nasjonale MST-markedet

Dette er tredje året De jordløses bevegelse (MST) arrangerer et nasjonalt marked i São Paulo, kalt Feira Nacional da Reforma Agrária, Det nasjonale markedet for jordreform. Her møtes MST-aktivister fra hele landet for å selge sine produkter. Man finner matboder fra hver delstat som selger matprodukter, kunst og andre typer varer som er særegne for delstaten.

Produktene de selger er produsert agroøkologisk i bosetninger eller okkupasjonsleirer. Cachaça fra Paraná. Kakao fra Rondônia. Frukt fra Bahia. I tillegg er det et område hvor man kan få prøve hjemmelagde tradisjonelle retter fra hver delstat. Her er hele Brasils kjøkken samlet, med store muligheter for autentiske og spennende matopplevelser. Adaiction Saza fra Bahia forteller oss hvorfor det er viktig å delta på markedet:

Dette er det andre året vi deltar på MSTs marked. Det gjør vi fordi det er viktig å ha en dialog med samfunnet der vi får vist vårt arbeid fra landsbygda, samtidig som vi får fremmet vår kamp. Det er også utrolig givende å møte mange forskjellige mennesker og utveksle erfaringer med forskjellige folk og kulturer. Derfor deltar vi på dette markedet.

Adaiction Saza

Som en del av arrangementet finner man ulike workshops, seminarer, taler og kulturelle innslag man kan delta på. Programmet inneholder temaer som politikk knyttet til kommersialisering av matproduksjon, agroøkologi og mat og ernæring. Dette er også et sted hvor man kan dele erfaringer og ideer rundt matproduksjon. Det er viktig å legge til at det er gratis inngang for alle og derfor har et folkelig preg.

I en tid der MST og andre sosiale bevegelser blir fremstilt som kriminelle som ikke bidrar til samfunnet, er dette markedet en viktig plattform hvor de kan bryte med stereotypene. Her selger de sine produkter og viser at småbruk er et realistisk alternativ for Brasil. Det er ikke et sted man er for å tjene masse penger, men en møteplass hvor folk fra byene og landet møtes. Pedro Pera fra ungdomsgruppen Levante selger T-skjorter til inntekt for organisasjonen. Han ser på markedet som en viktig arena: 

Vi deltar her fordi MST er en viktig samarbeidspartner for oss. Samtidig er tilstedeværelsen her med på å styrke den kollektive kampen for et folkelig, nasjonalt prosjekt. Det er viktig å forene folket fra urbane og rurale områder. Problemet tilknyttet jordreform er ikke bare relevant på landsbygda, det er et problem som angår hele Brasil.

Pedro Pera