Kynismes teater: Ett år etter Colombias president Santos fikk Nobels fredspris

​For ett år siden appellerte vi om nødvendigheten for å stoppe den urasjonelle voldsspiralen i Colombia, og arbeide for forsoning, demokrati og fred.

For ett år siden appellerte vi om nødvendigheten for å stoppe den urasjonelle voldsspiralen i Colombia, og arbeide for forsoning, demokrati og fred.

President Santos stjal showet da han mottok Nobels fredspris i 2016. Forhandlingene mellom regjeringen og FARC og ELN har naturlig nok vært sentrale, men også grasrotorganisasjoner har jobbet hardt for å bli inkludert i implementeringen av fredsavtalen. Avtalen legger føringer på livene til store deler av befolkningen, men stadig er folk på landsbygda drevet bort fra sine jordområder, ekskludert fra det formelle markedet, uten penger og uten nødvendig infrastruktur.

Grasrotorganisasjoner fronter kravene om tilbakeføring av jord som er blitt tatt fra bønder og solgt til businessmenn. De jobber for implementeringen av fredsavtalen, de prøver å erstatte dyrking av coca (planten som kokain utvinnes fra) med andre typer jordbruksprodukter. De ønsker å sette i gang programmer for økt utvikling og demokrati på landsbygda. De går ikke med på at ungdom blir rekruttert til paramilitære grupper.

Det føles som om historien gjentar seg; styresmaktenes har samme strategi som før: å utrydde politisk opposisjonelle krefter som kan endre landets kurs. Parallelt med implementeringen av fredsprosessen, blir aktivister og sosiale ledere drept, henrettet uten rettsikkerhet eller forsvinner sporløst.  Siden 2016 fram til 27. februar har over 282 menneskerettighetsforkjempere blitt drept. Mange er interessert i at implementeringen skal skje så sakte som mulig, for å beskytte egne interesser. Det gjelder både narkotikakarteller, paramilitære grupper og politikere fra de tradisjonelle partiene.Dette har Colombia levd med i mer enn 50 år.

Det er knyttet stor spenning til både kongressvalget i mars og presidentvalget i mai, siden mange potensielle kandidater er mot fredsavtalen.

I den kommende valgperioden er det viktig å fortsette å bygge en stor koalisjon eller allianse med politiske partier og organisasjoner som står for forsoning mellom alle væpnede aktører og for implementeringen av fredsavtalen, for at Colombia omsider skal komme seg ut av den onde sirkelen hvor den korrupte og kriminelle overklasse forsetter å regjere.

Derfor er det særlig viktig at Norge er sitt ansvar bevisst. Vi ber om at Norge:

-          Bruker sin posisjon til å legge press på den colombianske regjeringen for å sikre en reell implementering av fredsavtalen.

-          Fremmer beskyttelse for menneskerettighetsforkjempere og andre samfunnsledere som lider under den økte sikkerhetstrusselen.

-          Utarbeider en helhetlig og langsiktig strategi for arbeidet i Colombia i årene framover, i samarbeid med det colombianske og norske sivilsamfunnet– også i lys av foreslåtte bevilgninger til Colombia.

Vi krever at den colombianske regjeringen gir garantier til de colombianske opposisjonspartiene.  Colombianere har en stor utfordring foran seg: Å skape fred for fremtidige generasjoner. Politiske uenigheter må løses uten bruk av våpen, et inkluderende samfunn må skapes, et fritt land med verdighet, et land med ytringsfrihet, med mulighet for sosial og politisk deltakelse for alle og et land med sosial rettferdighet. Et Colombia er mulig og nødvendig!

Uttalelse vedtatt på landsmøtet til Latin-Amerikagruppene i Norge, 3.-4. mars 2018.
Land