Solidaritet med folkets verdige kamp for demokrati og rettferdighet i Honduras

Latin-Amerikagruppene i Norge reagerer på undertrykkelsen av de som kjemper for retten til demokrati og deltakelse i Honduras.

Lørdag 27. februar ble Juan Orlando Hernandez innsatt som president i Honduras, for andre gang. Under innsettelsen erklærte han krig mot alle de som fører en verdig kamp for demokrati og åpenhet, og mot kupp, undertrykkelse, vold og korrupsjon. Det var et tydelig fram pek på tiden som kommer: en forsterket krise basert på voldelig undertrykkelse, for å videreføre et elite-regime som overlever takket være militærets brutalitet og USAs støtte.

Siden valget november 2017 har det vært flere demonstrasjoner landet over, og disse har blitt møtt med militær-politi, vold og undertrykkelse. Over 40 personer er drept og flere hundre er skadet. I tillegg blir sosiale ledere og organisasjoner som kjemper for selvråderett over naturressursene, enda kraftigere forfulgt og truet

Et illegitimt valg

Gjenvalg er forbudt ved grunnloven i Honduras. Kandidaturet, og dermed, valget var derfor ulovlig. Med valgkuppet befestet man dermed Honduras som et diktatur som har bygget seg opp gjennom flere tekniske kupp og kupp ved valg, helt siden militærkuppet i 2009

Den folkelige mobiliseringen mot valget kan ikke reduseres til støtte til en kandidat. Den stammer fra en underliggende frustrasjon over å bli nektet et verdig liv. Folks hverdag er preget av økende arbeidsledighet, prekarisering av arbeidslivet, fravær av universelle velferdsordninger, politisk vold og kriminalitet og usikkerhet.

Situasjonen i Honduras er prekær og den har blitt verre de siste årene. Aktivister, menneskerettighetsforkjempere, urfolks og småbønder opplever stadig å bli truet, angrepet og rettsforfulgt. Det kan synes som at vold er det eneste språket styringsmaktene kjenner.

De frykter oss, fordi vi er fryktløse

Den folkelige misnøyen forsvinner imidlertid ikke med det første, og motstanden lar seg ikke kue. Det kjempes en verdig kamp som fortjener all verdens oppmerksomhet og solidaritet. Det kjempes en kamp for verdige liv i rettferdige samfunn.

Latin-Amerikagruppene i Norge står sammen med de folkelige bevegelsene i Honduras og Latin-Amerika i å fordømme valget, volden og angrepene. Samtidig krever vi respekt for internasjonalt anerkjente prinsipper for organisasjonsfrihet og politisk aktivisme

LAG har tidligere sendt brev til UD der vi understreker vår bekymring og ber Norge om å:

  • Ikke anerkjenne valget og presidenten i Honduras
  • Ta tydelig standpunkt mot vold og overgrep
Latin-Amerikagruppene i Norge
​Uttalelse vedtatt på landsmøtet til Latin-Amerikagruppene i Norge, 3.-4. mars 2018.​
Land