Landsmøtet 2018

Ny organisasjonsstruktur ble vedtatt av Landsmøtet. På sensommeren inviteres det til Allmøte.

Landsmøtet 2018 vedtok helga 3.-4. mars en rekke vedtektsendringer. Kort sagt innebærer de at organisasjonsstrukturen til LAG har endra seg en god del. LAG sine reviderte vedtekter ligger nå tilgjengelige på nett.

Utover diskusjon og vedtak om organisasjonsstruktur, vedtok Landsmøtet blant annet arbeidsplan for 2018, politisk analyse og hele seks politiske uttalelser. 

I år skal LAG jobbe for å fremme de folkelige kampene mot imperialisme, for kvinners og minoriteters rettigheter og for å styrke egen organisasjonsstruktur. Arbeidsplanen i sin helhet ligger nå tilgjengelig på nett. Det samme gjør LAG Norge sin politiske analyse.

Uttalelsene fra Landsmøtet finner du her

Fra 4.mars 2018 har LAG også et nytt Arbeidsutvalg. En av deres viktigste oppgaver vil være å implementere de organisatoriske endringene som Landsmøtet vedtok og planlegge LAGs første Allmøte som avholdes på sensommeren i år. Frøya Torvik er ny leder. Arbeidsutvalget forøvrig består av Alexis Hinojosa, Trym Daniel Rødvik, Elise Fjordbakk, Ingebord Fjeldstad og Kristian de Flon Arntsen. Vararepresentanter er Ixchel León, Åsa Paaske Guldbrandsen og Maria Skundberg Strøm.